anna_ekstrom_bla

Anna Ekström – ny på jobbet men gammal i gamet.

| Foto: Magnus Glans
Intervju

”Jätteviktigt att lärarna får ägna sig åt att undervisa”

LR:s ordförande Åsa Fahlén presenterade i veckan ett antal åtgärder hon önskar att Anna Ekström ska genomföra som ny gymnasieminister. Skolvärlden ringde upp ministern för att få svar.

Åsa Fahléns åtgärdslista
  • Ge lärarna förutsättningar att fokusera på undervisning
  • Återinför ämnesbetyg
  • Gör grundläggande högskolebehörighet självklart i alla gymnasieprogram
  • Inför en statlig lönesatsning för lärare i vuxenutbildningen

Vad kan du som minister göra för lärarna som du inte kunde göra på Skolverket?

– Vi får väl se. Ska vi lösa lärarkrisen måste i princip alla parter hjälpa till, det jag kan göra som minister är att driva på för att lärarna ska få ägna sig mycket åt sitt kärnuppdrag, att undervisa.

Kommer du att föreslå åtgärder för att avlasta lärarna?

– Lösningar kan kanske komma från statligt håll i någon del, det får vi se. Det är jätteviktigt att lärarna får ägna sig så mycket som möjligt åt att undervisa, och lärarassistenter har förts fram som en lösning både av facken och från regeringen. Men det är samtidigt ett exempel på sådant som bör skötas av kommunerna och de fristående huvudmännen.

Efter flera år som generaldirektör på Skolverket måste du ha en lång önskelista till politiken. Kommer du beta av den nu?

– Ja det hoppas jag verkligen. Den första frågan som jag tycker är viktig att ta sig an är utmaningen med alla nyanlända som kommer och behöver få en bra skolgång. Samtidigt som vi ska säkerställa kvaliteten för alla som redan befinner sig i systemet.

Inom SFI finns många vakanser och obehöriga lärare. Hur kan du verka för en lösning på det?

– Jag kan inte ge ett snabbt quick-fixsvar på den frågan. Det råder mycket stor lärarbrist, och det finns mycket stora behov. Det finns dessutom ett stort behov av individualisering – vi har grupper av nyanlända som kommer från områden med väldigt svag skola, och grupper från områden med väldigt stark skola. Det är en svår, mångbottnad och viktig fråga att ta itu med.

Din föregångare på posten beskrev kursbetygen på gymnasiet som motivationsdödande. Kommer du verka för ett återinförande av ämnesbetyg?

– Jag ser problem med systemet med kursbetyg och det är läge att påbörja en utveckling mot ämnesbetyg. Men det är en komplicerad fråga, som dessutom ingår i den pågående gymnasieutredningen. Så precis hur vi ska gå till väga får vi avvakta utredningen och se.

Det är för få sökande till yrkesutbildningen, arbetsmarknaden skriker efter kvalificerad arbetskraft. Vad krävs för att lösa det?

– Det krävs en hel del saker, inte minst en högre kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet. Det är bra när arbetsgivare lokalt tar ett bra ansvar och samarbetar med skolan. En annan sak är såklart att de som väljer den linjen inte ska känna att det är en återvändsgränd.

Du menar att alla som läser yrkesprogram borde få grundläggande högskolebehörighet?

– Redan i dag kan man ju välja att läsa in grundläggande behörighet, men många tror att det inte är så. Det har ju också närmast marknadsförts på det sättet av tidigare regeringar. Men även det här ligger i gymnasieutredningen.

Vi måste jobba med arbetsvillkoren.

– En annan del är den skriande bristen på yrkeslärare, det är ruggigt viktigt att vi får fler att söka sig dit. Under min tid på Skolverket lärde jag mig att många som blev yrkeslärare valde det för att de ville föra sitt yrke vidare till en yngre generation, eller att man ville göra någonting annorlunda efter många år inom ett yrke. Vi måste jobba med arbetsvillkoren.

Lärarna inom vuxenutbildningen omfattas inte av lärarlönelyftet. Samtidigt är det en av de yrkesgrupper som det är svårast att rekrytera behörig personal till. Kommer det en lönesatsning även på dessa lärare?

– Det är svårt för mig att svara på, det kanske jag kan svara på längre fram. Men lönelyftet ju en fråga som drivits mycket av parterna, så utformningen av det är inte bara en fråga för regeringen.

Religiösa friskolor är på tapeten. Vad är din åsikt i debatten?

– Min utgångspunkt är att det finns ett mycket stort värde i att skolan är en mötesplats där man möter andra med andra erfarenheter. Kring religiösa friskolor är det ett trixigt regelverk, inte minst måste vi ta hänsyn till Europakonventionen. Men jag ser gärna att vi har ett system som i grunden förtydligar vikten av skolan som en mötesplats för alla oavsett bakgrund. Ungdomarna är de som ska ta hand om samhället i framtiden, då är det bra att de möter och lär känna varandra.

Kommentera