jag_ar_larare_jenny

Jenny Sandberg undervisar i svenska och svenska som andraspråk på Pettersbergsskolan i Västerås. Foto: Jonas Bilberg.

Jenny: Därför är jag lärare

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen. 
Jenny Sandberg undervisar i svenska och svenska som andraspråk på Pettersbergsskolan i Västerås. 
Här berättar Jenny varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

  • Därför är jag lärare

– Jag tycker att det är så fantastiskt att få följa unga människors utveckling. Att se hur de utvecklas och växer till självständiga individer redo att närma sig vuxenlivet. Med sig har de kunskaper och goda värderingar som gör att de kan göra skillnad. När man har möjligheten att göra skillnad för unga och deras förutsättningar i framtiden då vet man att man har ett viktigt uppdrag. När den där gnistan i ögonen på unga tänds och de ser sina möjligheter. Det är en av anledningarna till varför jag älskar mitt yrke.

  • Bästa stunden i veckan

– När jag sitter i mitt klassrum och arbetar och elever kommer för att de har håltimme eller slutat för dagen. De kämpar, tar initiativ och är inte rädda för att be om hjälp. Jag har många elever som är nyanlända och har börjat skolan årskurs 8–9. Många saknar skolgång och de får jobba dubbelt så mycket som många andra. När jag under veckan får chansen att ge dem ännu mer, då känns det riktigt bra.

  • Det här skulle jag vilja förändra

– Villkoren för våra nyanlända och asylsökande. I mitt klassrum och på skolan där jag arbetar möter jag dagligen elever som kommer från olika delar av världen. Vissa har varit här hela sitt liv och vissa har bara varit här i något år och det är en stor utmaning att få dem att känna att de lyckas nå målen när de slutar årskurs 9. De kämpar och arbetar mot samma mål och kursplaner som de som är födda i Sverige. Det som har blivit väldigt viktigt är att alla lärare i skolan arbetar medvetet med språket i sina ämnen. Språket är nyckeln, både till kunskap och integration.

Kommentera