jenny_madestam_klassrum

Statsvetaren Jenny Madestam i Almedalen.

| Foto: Jonas Fond
Val 2018

Jenny Madestam: Bra att lärare engagerar sig politiskt

Många lärare har valt att engagera sig politiskt inför valet 2018, ibland parallellt med det vardagliga arbetslivet i skolan. Statsvetaren Jenny Madestam tycker att det är bra att lärare visar ett politiskt engagemang, men hon varnar samtidigt för riskerna. 

Jenny Madestam
  • Lektor i offentlig förvaltning på Södertörns högskola. Forskar och utbildar i svenska statsförvaltning. Jenny Madestam är fil.dr i statsvetenskap och disputerade år 2009 vid Stockholms universitet.

9 september går Sverige till val. Intresset för politiken är stort och många engagerar sig i partiernas frågor. Färre tar däremot steget till att bli partipolitiskt aktiva, samtidigt som många riksdagspartier har tappat stort i medlemsantal de senaste åren. 

Men det finns ändå de som vill kombinera det vardagliga arbetslivet med ett politiskt uppdrag. Kritikerna påstår att politik inte hör hemma i vissa områden och att man alltid bör vara helt parti-politiskt neutral, särskilt i en miljö som skolan.

Så vad händer när man som lärare engagerar sig som politiker?

Statsvetaren Jenny Madestam tycker att det är bra när man som lärare visar ett politiskt engagemang, men hon varnar samtidigt för att det finns risker. 

– Vi vet ju alla att skolelever är påverkningsbara, och det är både en fara och en tillgång. Har man möjligheten som lärare att lyfta fram vikten av att vara engagerad i demokratin, och kan göra det utan att göra reklam för ett särskilt parti, så ska man göra det. Det är viktigt att vara engagerad som lärare, säger Jenny Madestam.

Sedan handlar det om att göra det på ett opartiskt och oberoende vis, menar hon.

– Det är den svenska tjänstemannakåren duktig på, men det finns också fall då man gått över gränsen och där man ser en möjlighet i att ragga unga över till ens sida.  

Hur viktigt är det med det politiska engagemanget i en demokrati? 

– Ett politiskt engagemang är nödvändigt för att en demokrati ska kunna fungera. Alla medborgare borde vara engagerade i ett parti någon tid i livet, och det är rent allmänt utifrån ett statsvetenskapligt politologiskt perspektiv. Vill man ha en fungerande demokrati så krävs det att människor engagerar sig politiskt, säger Jenny Madestam.  

Allting i politik och i en demokrati handlar om förtroende.

Tittar man inom Jenny Madestams eget arbetsområde, akademin och statsvetenskapen, så finns det människor som ägnar sig åt statsvetenskap samtidigt som de också har ett eget politiskt intresse. 

– Det är inte ovanligt att det också sträcker sig till den privata sfären. Det finns många som har varit, och kanske är, politiskt engagerade och samtidigt står och undervisar studenter i det politiska systemet. Jag skulle hävda att i nio fall av tio är det inte något problem, och samma sak gäller i skolan, säger hon.

Kan man sätta någon gräns för när det inte fungerar? 

– Jag skulle säga att är man med och fattar beslut i det som rör ens professionella liv på något sätt, är det olämpligt att man har en fot med i båda världarna. Allting i politik och i en demokrati handlar om förtroende. Så bara misstanken om att det skulle kunna finnas någonting otillbörligt, det kan skada. 

Kommentera