jesper_inegard

Jesper Inegård undervisar matematik, NO och teknik (5–9) på Mörsils skola i Åre.

| Foto: Jonas Kullman
Läraryrket

Jesper: Därför är jag lärare

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen. Här berättar Jesper Inegård i Åre varför han är lärare – och vad han skulle vilja förändra.

Därför är jag lärare

– Jag är lärare för att jag känner att jag kan göra skillnad för unga, att jag har något att dela med mig av. Det finns en egen nyfikenhet hos mig själv att lära mig nya saker och färdigheter vilket gör att jag har en bred bas att stå på i undervisningssituationen med många olika infallsvinklar att ta till när en elev kämpar med ett område. Mötet med elever är nog största anledningen till att jag är i läraryrket. När man verkligen har tiden att sätta sig ner med dem, lyssna, känna vad det är som får dem att funka och att finnas där när det är jobbigt, så känns jobbet som allra mest meningsfullt.

Bästa stunden i veckan

– Den bästa stunden är helt klart när jag lämnar jobbet och känner att jag gjort något värdefullt. Inte bara att jag gjort det jag ska utan till exempel har nått fram till en ny elev som jag har arbetat med ett tag, eller när en elev anförtror sig till en och visar att jag som lärare är viktig för dem. Det öppnar många nya dörrar till lärande och personlig utveckling, inte bara hos eleven utan även hos mig.

Det här skulle jag vilja förändra

– Jag brinner för en jämlik skola. En familjs socioekonomiska situation och studiebakgrund får tyvärr allt större betydelse för elevers resultat. Dessa frågor behöver ett större fokus i lärares utbildning och fortbildning men det kan också komma att krävas förändringar inom delar som skolval, skolpeng och huvudmannaskap. Jag hade föredragit ett förstatligande av skolan.

Kommentera