jiang_millington_skolkorridor
Ordning i skolan

Jiang Millington: ”Vi har testat hårdare tag och det har inte fungerat”

Debatten om lärares befogenheter i skolan riskerar att göra mer skada än nytta, menar Jiang Millington. Hon efterfrågar förebyggande arbete och en annan syn på eleverna.
– När man pekar ut elever som problem, tror jag man producerar mer problem.  

Skolvärlden har sedan årsskiftet belyst flera enskilda fall om hot och våld mot lärare i skolan, bland annat med fallet där en förälder misstänks ha tagit stryptag och slagit SO-läraren Lars Nivbrant i en betygsdispyt, men föräldern friades av tingsrätten. 

Nu senast var det en lärare i Nybro som blev kallad ”hora” efter att ha samlat in elevernas mobiltelefoner, enligt gällande rutin på skolan. En kollega ingrep då genom att ta ut eleven ur klassrummet – och polisanmäldes.

Reaktionerna har varit starka och fallen har debatterats i kommentarsfälten på sociala medier och på tidningarnas ledarsidor.

För bara några dagar sedan lämnade Roger Haddad, Liberalernas utbildningspolitiska talesperson, in en begäran till talmannen att partiet vill ha en särskild debatt i riksdagen om situationen.

– Vi måste uppmärksamma det här problemet. Men också inhämta hur de olika politiska partierna ser på det här och vad vi vill göra åt det här politiskt, säger han till Skolvärlden.

Liberalerna kräver nu att skollagen och i synnerhet kapitlet om kränkningar förtydligas och ändras.

– Vi måste förtydliga vad som är personalens ansvar, huvudmannens ansvar och vilka befogenheter som ska gälla. Det blir ingen enkel fråga att hantera, men det måste hanteras. Vi kan inte bara fortsätta som om ingenting har hänt, säger Roger Haddad.

Men alla är inte lika övertygade om att den nuvarande debatten om lärares befogenheter i skolan kommer att göra någon nytta i förlängningen.

De stora, stora utmaningar som skolan är i förminskas till att handla om hårdare tag och bestraffningar.

Jiang Millington är skoldebattör, gruppledare för Miljöpartiet i Järfälla och medgrundare av föräldranätverket ”Barn i behov” och reagerar hårt på delar av debatten kring ämnet. Hon tycker att debatten riskerar att skada mer än vad den gör gott. 

I ett inlägg på Facebook skriver hon att det gör henne ”uppriktigt förtvivlad att de stora, stora utmaningar som skolan är i förminskas till att handla om hårdare tag och bestraffningar. Jag förstår att hela samhällsklimatet glider mot alltmer elitism och totalitarism som i sin tur spär på spänningar och konflikter ännu mer. Men måste vi verkligen elda på den onda cirkeln? Är det verkligen sådana arbetsplatser vi vill skapa och är det sådana miljöer vi vill skicka våra barn till?”

Varför blir du förtvivlad av det som sägs i debatten?

– Vi rör oss i ett debattlandskap just nu som är väldigt hårt, även inom politiken. Jag tycker att det går i en riktning som är väldigt skrämmande och kan bli skadlig. I skolans fall är man ute efter alldeles för enkla lösningar som troligen inte kommer att leda till något bra. Men jag kan förstå varför man regerar som man gör, för det är klart att ingen vill att lärare ska utsättas för våld. Vi vill ju absolut inte se sådant våld i skolan, säger Jiang Millington till Skolvärlden.

– Roger Haddad är utbildningspolitisk talesperson för Liberalerna och det var hans parti som införde bestraffningskapitlet i skollagen, kapitel 5, som går ut på att det finns en åtgärdstrappa för elever som inte sköter sig. Någonstans där började den här idén om att skolan är flummig och att det behövs ordning och reda och auktoritära lärare i klassrummet. Det har vi sett vad det har lett till – nämligen en sämre skola för vissa elever.

Sättet som Liberalerna försöker att komma tillrätta med elever som det inte fungerar särskilt bra för i skolan fungerar inte, menar hon.

– Å ena sidan har man det särskilda stödet för eleverna och att alla elever är individer som har rätt att nå kunskapsmålen, å andra sidan vet man inte vad man gör med de elever som inte klarar av skolsystemet. Jag tycker att dessa står emot varandra, det fungerar inte.

Det kan inte vara så att lärare har rätt att utöva våld mot sina elever, då sätter man en märklig ribba.

Jiang Millington tycker att det här tänket, som hon menar att många politiker och debattörer nu lyfter fram som rätt väg att gå, har skapat en miljö i skolan som pekar ut eleven som problemet.

– Den miljön, när man pekar ut elever som problem, tror jag producerar mer problem. Ingen människa blir sitt bästa jag av att ses som ett problem, vi måste bryta det tänket. Jag tror att vi självklart måste ha en tydlig och trygg zoon i skolan där det är fullständig nolltolerans mot fysiskt våld. Men det måste väga åt alla håll, det kan inte vara så att lärare har rätt att utöva våld mot sina elever, då sätter man en märklig ribba, säger Jiang Millington.

Hon menar att om en lärare får befogenheten att exempelvis peka ut elever som problem inför hela klassen, kommer det troligen att leda till mobbning i skolan.

– Om läraren som är auktoriteten kan vara taskig mot någon som är annorlunda, då är det fritt fram för andra klasskamrater också. Vill vi verkligen skicka våra barn till en sådan hård skolmiljö?

– Vill vi ha en skola där allting handlar om att man ska ha kontroll, lärare ska ha auktoritet, och eleverna ska visa respekt? Jag tror inte att det är rätt väg att gå.

Vad tycker du att man missar i debatten just nu?

– Jag saknar tankarna på det förebyggande arbetet. Sedan måste man ha utgångspunkten att elever vill fungera socialt i skolan. För att skapa den här inlärningssituationen där elever lär sig någonting, då måste man få känna sig trygg. Är man inte det så blockeras man för att ta in saker och då handlar det bara om att överleva. Man måste i stället hitta en miljö där både lärare och elever känner sig så pass trygga att man kan skapa den där alliansen som behövs.

Jiang Millington tror att sättet man talar om ordning och reda på i dag riskerar att slå ut vissa elever i förlängningen.

– Det kan det. Men det beror på vad man menar med exempelvis hårdare tag. Struktur och ordning och reda mår alla elever bra av, men det är sättet som man ser på elever som kan vara skadligt. Ser man eleverna som problembärare kan det bli ett stort problem för eleverna, säger hon.

– Nu har vi testat det här med hårdare tag, som Jan Björklund införde vid 2011, och det har inte fungerat så bra. Vi kan inte fortsätta göra mer av det som inte har fungerat – vi måste börja tänka om. 

Kommentera