jobben_finns_yrkes_skruvdragare
Viktigt att höja status

Jobben finns men utbildningarna nobbas

Yrkesprogrammen har tappat elever i sju år. Samtidigt skriker flera branscher efter yrkesutbildningarnas arbetskraft.

Så ska regeringen vända trenden
 • Yrkeslärarna. Ekonomiskt stöd ska gå till de skolor där lärarna går utbildning för att skaffa rätt behörighet. Yrkes­lärarna omfattas dessutom av regeringens lärarlönesatsning på 3 miljarder kronor.
 • Samverkan mellan skola och arbetsliv. Branschernas inflytande över lärlingsutbildningen stärks. Skolverket har fått i uppdrag att genomföra handledarutbildning för de arbetsplatser som anordnar arbetsplatsförlagt lärande (APL).
 • Yrkesprogramsutredning. Amelie von Zweigbergk ansvarar för utredningen som pågått sedan 2013 och som nu är överlämnad till regeringen och på remiss. Där föreslås bland annat införandet av branschskolor, som innebär att man samlar elever från hela landet på några enskilda skolor som tillhandahåller en viss typ av utbildning, till exempel ett brist­yrke som plåtslagare.
 • Tekniksprånget. Praktiksatsningen som inleddes redan 2014 för att få fler att söka sig till ingenjörsutbildningar har visat sig vara framgångsrik och förlängs till 2017.
 • Syv. Skolverkets fortbildningsuppdrag som innebär att lärare och annan skolpersonal utbildas i studie- och yrkesvägledning förlängs till 2018.

Det såg bra ut för de svenska yrkesprogrammen i början av 2000-talet, och fram till 2007 pekade siffrorna uppåt vad gäller elevtillströmningen. Men en finanskris och en skolreform slog undan benen för utvecklingen.

Enligt Skolverket backade andelen elever som väljer yrkesprogrammen från drygt 35 till 26 procent fram till 2015, och prognosen för 2016 visar på ytterligare några tiondelars minskning.

Samtidigt har yrkesutbildningarna låg status bland eleverna. De sjunkande siffrorna är en ständig oro för Svenskt Näringsliv.

– Just gymnasiekompetensen är mycket efterfrågad och viktig. Det skulle innebära väldigt stora utmaningar för företagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft om vi inte lyckas höja yrkesutbildningarnas status, säger Johan Olsson, utbildningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv.

Johan Olsson menar att arbetsmarknaden måste knytas tätare till skolorna om fler elever ska lockas dit.

– Framför allt måste lokala företag involveras mer i, och få ökat inflytande över, yrkesutbildningarna. Då får eleverna tydligare bilder av vad de kan jobba med, säger han, men tillägger samtidigt att en förutsättning också är att yrkenas status höjs. 

Han får medhåll från Tobias Baudin, förste vice ordförande i LO.

– Vi måste skapa en yrkesstolthet. Och det kan vi göra med ökad trygghet, bättre arbetsvillkor, arbetsmiljö och schyst lön.

I dag har många branscher – inte bara läraryrket – svårt att hitta den kompetens som behövs: teknikyrken, vård- och omsorg, industri och bygg till exempel.

– Alla dessa branscher knackar på min dörr stup i kvarten för att de vill nyanställa. Jobben finns där – vi måste bara få fler att välja yrkesutbildningar, men också fullfölja dem, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S).

Enligt henne kan yrkesutbildningarnas negativa stämpel brytas genom ändrad retorik.

– Eleverna får etiketter som berättar om låg motivation och låg studieförmåga. Och vem vill ha det? Vi vill vända den trenden, höja statusen, och prata om yrkesprogrammet som ett huvudalternativ för alla, i stället för ett säralternativ för vissa, säger hon.

Både LO och Svenskt Näringsliv ingår tillsammans med regeringen under 2016 i satsningen ”Yrkesutbildningens år”, som syftar till att höja yrkesutbildningarnas status, attraktionskraft och yrkesstolthet. Det beskrivs av LO som ett startskott för att lyfta yrkesutbildningarna.

– Yrkes-SM och yrkes-EM, som arrangeras i Sverige, är en viktig del av satsningen. Där visar vi med starka förebilder att yrken som undersköterska, rörmokare och lastbilschaufför har så hög status att man kan bli världsmästare, säger Tobias Baudin.

Lärarnas Riksförbund ser allvarligt på utvecklingen av yrkesutbildningen.

– Vi har i huvudsak två överhängande problem som ingen reform kunnat råda bot på: de stora avhoppen från gymnasiet och att allt färre väljer yrkesprogram – varifrån de flesta avhoppen sker. Konsekvenserna av det är både att många människor hamnar i utanförskap och att arbetsmarknadens behov inte tillgodoses, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund. 

En av kärnfrågorna vad gäller att få fler elever att läsa yrkesutbildning, är att återinföra högskolebehörighet, med möjlighet att välja bort de behörighetsgivande kurserna. Regeringen, Lärarnas Riksförbund, LO och Svenskt Näringsliv – samtliga lyfter just den aspekten.

Det var efter skolreformen 2011 som den grundläggande högskolebehörigheten inte längre skulle vara obligatorisk på yrkesprogrammen. LO varnade då för att lagändringen skulle slå bakut, och mycket riktigt tappade yrkesutbildningarna hela fyra procent av gymnasieeleverna.

LR:s krav – så ska utbildningen bli mer attraktiv
 • Högskolebehörighet. Återinför allmän högskolebehörighet i yrkesprogrammen. Men behåll möjlighet att välja bort de behörighetsgivande studierna.
 • Yrkesämnen tidigt. Lägg så mycket yrkesämnen som möjligt under första läsåret och de teoretiska studierna i slutet, för att motverka skoltrötthet. 
 • Varierad studietid. Låt studie­tiden mellan programmen variera, så att eleverna till exempel hinner skaffa både tillräckliga yrkeskunskaper och högskolebehörighet.
 • Branschinflytande. Ge branscherna större inflytande över yrkesutbildningar, samt över lärlingsutbildning och elevernas praktik.
 • Ändra examensarbetet. Inför ett större examensarbete som är mer anpassat efter karaktärs­ämnena.
 • Programråd. Stärk de lokala programråden, för att säkra kvalitet och likvärdighet.
 • APL. Inför fler utbildade APL-utvecklare och tillför statliga resurser för utbildning av handledare på arbetsplatserna.
 • Höj lärlingsersättningen. Eller ersätt den med lagstadgad lärlingslön.
 • Fler lärare. Utbilda fler behöriga yrkeslärare och höj yrkeslärarnas löner. 
 • Syv. Förstärk resurserna för studie- och yrkesvägledning kraftigt och reglera minst antal timmar vägledning eleven har rätt till.
 • Ökad dimensionering. Den statliga styrningen över dimensioneringen av yrkesutbildningen måste öka för att undvika tomma utbildningar.
 • Nolltolerans mot avhopp. Inför ett tvingande samhällsansvar för att sysselsätta avhoppande ungdomar med utbildning eller praktik.
aida_malar_nytt

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

| Foto: Åsa Larsson
Kommentera