Annons
Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Publicerad 5 juni 2020

Relaterat

Debatt ”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

För någon månad sedan presenterade Björn Åstrand sin utredning om hur likvärdigheten i den svenska skolan kan öka. Åstrand föreslår bland annat att kommunala skolor bör få högre skolpeng än fristående skolor. 

Först fick Åstrand stöd av ett antal framstående debattörer. Sedan ryckte friskolelobbyn ut med hårda ord om socialism och valfrihetens död. Och sen blev det tyst. På bara någon vecka tycks det tunga näringslivsfinansierade artilleriet ha skjutit ner det mesta av motståndet mot det svenska marknadsexperimentet. I alla fall för den här gången. 

Den ledande friskolekoncernen inom grundskolan, Internationella Engelska Skolan, kan nu fortsätta sin expansion runt om i landet. Såväl borgerligt som socialdemokratiskt styrda kommuner står på kö för att IES ska etablera sig hos just dem, ofta med sockrade erbjudanden om hyressubventioner. 

Två av de kommuner som nyligen gjort klart med nybyggnation av IES-skolor är Huddinge och Eskilstuna. Huddinge är moderatstyrt och Eskilstuna socialdemokratiskt styrt. Båda kommunerna har målsättningen att minska kommunens andel av det kommunala välfärdsåtagandet och öka privata huvudmäns andel. 

Politiken är tydlig med hur de här kostnadsminskningarna ska göras; genom effektiviseringar.

Huddinge har som uttalad policy att kommunal verksamhet som inte klarar att hålla budget ska kunna stängas. Samtidigt skär den politiska majoriteten ner på skolan. 2020 ges rektorer inte en enda krona i kompensation för löne- och prisökningar. En nedskärningspolitik som enligt planerna ska fortsätta de kommande tre åren. 

Politiken är tydlig med hur de här kostnadsminskningarna ska göras; genom effektiviseringar. Huddinges styrande politiker kräver att rektorer och lärare ska effektivisera sitt arbete med lika många kronor som de får i löneökning under 2020, 2021, 2022 och 2023. Om de inte lyckas med det blir bestraffningen kanske att fler friskolor får etablera sig i kommunen. 

De två viktigaste variablerna för att avgöra hur mycket resurser en skola behöver är föräldrars utbildningsnivå och andel nyinvandrade elever. 

Enligt Skolverkets statistik finns det 13 högstadieskolor i Huddinge kommun. 10 kommunala skolor och tre fristående skolor (bland annat en IES-skola). 9 av de 10 kommunala högstadieskolorna i Huddinge har föräldrar med lägre utbildningsnivå än den av de tre fristående skolorna vars föräldrar har lägst utbildningsnivå. 9 av 10 kommunala skolor har högre andel nyinvandrade elever än den av de tre fristående skolorna som har högst andel nyinvandrade elever. 

Exakt samma mönster finns i Eskilstuna; nedskärningar i kombination med en segregerad skola. Många av de kommunala skolorna i Eskilstuna har ett resurskrävande elevunderlag medan de fristående skolorna har elever som kräver mindre resurser. Det kommunala system som finns för att kompensera för skillnaderna är inte i närheten av tillräckligt. 

Grundpengen kan tryckas ner så att budget hålls och straffet till friskolorna uteblir.

Men det är värre än så. När nu IES öppnar nya skolor i Huddinge och Eskilstuna kommer de kommunala skolorna att bli av med elever. Att anpassa organisationen till ett minskat elevantal är inte enkelt. Det kommer att bli lediga platser i de kommunala skolorna och ännu svårare för de kommunala rektorerna att hålla budget eftersom tomma stolar i klassrummet leder till ökade lokal- och lönekostnader per elev. 

Men det är faktiskt ännu värre än så. När de kommunala skolorna går back innebär det i praktiken att deras elevers skolpeng ökar. Enligt nuvarande lagstiftning (den Åstrand vill ändra) har de fristående skolorna i Huddinge och Eskilstuna rätt till samma grundpeng som de kommunala skolorna. Så om de kommunala skolorna går back – som konsekvens av att fristående skolor etablerar sig – måste kommunen betala lika mycket i straff till friskolorna som den kommunala grundpengen ökar. 

Såvida inte de kommunala skolornas rektorer gör stora nedskärningar. De kan säga upp elevassistenter, öka lärares undervisningstid, minska elevhälsa eller se till att färre skolböcker köps in. Då kan grundpengen tryckas ner så att budget hålls och straffet till friskolorna uteblir. 

Valet står mellan nedskärningar på den kommunala skolans elever och ökad arbetsbelastning för de kommunalt anställda lärarna eller ökad vinst för friskolekoncernerna. Att ändra i det här regelverket anser friskolelobbyn är socialism och att man förbjuder valfrihet. Men vi hade friskolor även på den tiden Carl Bildt styrde Sverige och fristående skolors grundpeng var 85 procent av kommunala skolors grundpeng. Det vi inte hade var aktiebolagsägda koncernskolor som gjorde vinst på att dränera de kommunala skolorna på elever och resurser.

Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov. Det är nu eller aldrig. Om ingen förändring görs kommer det om några år finnas ett antal koncernskolor i varje medelstor svensk kommun där de mindre resurskrävande eleverna går. Den utvecklingen måste stoppas!

Marcus Larsson, tankesmedjan Balans

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Annons
Annons
Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Annons

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Annons
Annons

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Annons
Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons