sebuktay_kaan

Sebüktay Kaan som är modersmålslärare i turkiska på enheten och lokalombud för Lärarnas Riksförbund.

| Foto: Marc Femenia/Shutterstock
Behörighet

Kämpade för krav på legitimation – nu förlorar han själv jobbet

Under många år har Sebüktay Kaan kämpat för att legitimationskravet även ska gälla modersmålslärare. Nu förlorar han själv jobbet – medan icke-legitimerade lärare får ha kvar sina tjänster.

Modersmålsenheten i Huddinge gick med nära fyra miljoner i underskott under förra året. Med anledning av detta behövde man se över organisationen, vilket innebar att flera lärare sades upp. En av dem är Sebüktay Kaan som är modersmålslärare i turkiska på enheten och lokalombud för Lärarnas Riksförbund.

– När det blev så kallad arbetsbrist så blev det två legitimerade lärare, jag och en kollega, som fick gå medan två icke-legitimerade kollegor som också undervisar i turkiska fick stanna.

Idag är modersmålslärare den enda grupp i grundskolan som är undantagna legitimationskrav när det kommer till tillsvidareanställningar, vilket också är något som Sebüktay Kaan länge kämpat för att ändra på nationellt.

Detta gäller dock enbart om det inte finns några sökande med legitimation. Här menar Sebüktay Kaan att kommunen har brustit, bland annat genom att inte utannonsera alla tjänster. Istället har man förlängt ett stort antal visstidsanställningar år efter år, säger han. Nu har han därför stämt kommunen.

– Jag har tagit upp att det är total diskriminering att inte annonsera alla tjänster. Det är inte heller för elevernas bästa, kommunen har skyldighet att hitta legitimerade lärare för elever som har modersmålsundervisning. 

Han menar att han känner till fall där obehöriga anställts trots att det funnits legitimerade sökanden.

– Det är ett brott mot lagen att anställa icke-legitimerade när det finns legitimerade och det har Huddinge kommun begått flera gånger. Det gör man för att spara pengar. 

Grundskolechef Anna-Karin Mäntylä menar att så inte är fallet i kommunen.

– Vi väljer aldrig bort en lärare som är behörig i ämnet till förmån för en obehörig, det ska inte förekomma. Vår målsättning är att vi ska utannonsera alla längre vikariat och tillsvidaretjänster. Det är något som alla våra chefer har att förhålla sig till.

Och det har gjorts menar du?

– De undantag som finns är när man måste hitta en korttidslösning. Om man vet att det inte finns någon behörig att tillgå och vi måste ha någon som står här på måndag morgon. Sedan inleder man rekryteringsarbetet efter det.

Sebüktay Kaan igen:

– Efter min stämningsansökan kontaktade jag kommunens HR och fick ytterligare dokument som förstärker mina påståenden och det har jag skickat till grundskolechefen.

Och så är det han som råkar illa ut, jag tycker det är jättesorgligt.

När det gäller studiehandledning får eleverna i Huddinge en timmes anslagsfinansierad studiehandledning i veckan under två till tre år. Rektorn kan därutöver besluta om särskilt stöd till exempel mer studiehandledning, poängterar Anna-Karin Mäntylä. Sebüktay Kaans erfarenhet av sådana ansökningar är dock att dessa ansökningar inte bifalles.

– När skolan söker ska eleven få det antal timmar som rektorn bedömer att man behöver. Men jag har jobbat i Huddinge kommun i sex år och eleverna får i princip aldrig mer än en timme per vecka. Jag har haft en enda elev år 2014-2015 som fick två timmar per vecka.

Karin Johansson är biträdande kommunombud i Huddinge och delar bilden av att det har skett stora förändringar på modersmålsenheten. Det faktum att elever nu måste ta sig till andra skolor för att ta del av undervisningen gör exempelvis att eleverna blir färre, menar hon.

– Man erbjuder ju fortfarande undervisningen, men elever kanske väljer bort den om de behöver promenera till en annan skola efter skoltid och så vidare.

I lagens mening har kommunen dock agerat korrekt vid uppsägningarna av de legitimerade modersmålslärarna till förmån för de icke-legitimerade, säger hon.

– Det är sorgligt att lagen ser ut som den gör, men i det här fallet så är det LAS som gäller. Vid MBL-förhandlingen var vi dock väldigt tydliga med att vi inte tycker att det är okej att man säger upp legitimerade lärare. Vi tycker att det är väldigt olyckligt, för även om det inte finns ett lagkrav så är det en kvalitetssäkring, och arbetsgivaren höll också med om det.

Extra sorgligt blir det när någon som kämpat för legitimationskrav blir drabbad, konstaterar hon.

– Sebüktay har verkligen gjort ett kanonjobb för att sätta modersmålslärarna på kartan och höja LR:s medvetenhet om modersmålslärarnas situation. Hela den här utredningen som har gjorts under kongressperioden som handlar om modersmålslärarnas lön, det är från en av hans motioner. Och så är det han som råkar illa ut, jag tycker det är jättesorgligt.

Kommentera