rasism
Debatt

Kampen mot rasismen börjar i klassrummet

Debatt När rasismen och fascismen flyttar fram sina positioner måste skolan stå rustad mot de krafter som inte respekterar demokrati och mänskliga rättigheter. Kampen mot rasismen kan börja i klassrummen, skriver debattörerna.

Nu har det gått ett år sedan den rasistiska terrorattacken i Trollhättan, då en elev, en elevassistent och en lärare mördades. Vad som började som en helt vanlig skoldag slutade i en tragedi. Ingen kunde förutspå vad Anton Lundin Pettersson planerade för attentat. Men däremot visar polisundersökningen att hans rasistiska åsikter var kända sedan tidigare. Hans tidigare klasskamrater berättar om rasistiska skämt, nedvärderande ord och stödet till Sverigedemokraterna.

Den svenska skolan måste vara en plats där rasistiska ideologier bekämpas. Ingen som uttrycker sig rasistiskt ska få stå oemotsagd, varken på skolgården eller i klassrummet. En enda elev som är rädd för att bli utsatt för kränkningar eller diskriminering är en för mycket. Ingen förälder ska behöva vara orolig för deras barn ska råka illa ut. Här måste skolan ta ett större ansvar än vad den gör idag.

Feministiskt initiativs förhoppning är att årsdagen för attacken i Trollhättan blir en påminnelse om vårt ansvar för att sätta stopp för rasismen. Vi menar att lärarna har en central roll i det arbetet. Enligt Skolverket ska 60 procent av landets lärare haft elever som har framfört rasistiska åsikter på lektionstid, men att bara fyra av tio anser att skolan har förmåga att bemöta dem.   

I Stockholm finns det skolor, lärare och rektorer som gör ett fantastiskt arbete för att motarbeta rasism och nu vi vill att alla goda exempel ska få spridning. Därför öronmärks en miljon kronor för uppstart av ett antirasistiskt lärarnätverk. Satsningen är en del av det stadsövergripande tiopunktsprogrammet ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism) som staden ingår i och som innehåller insatser mot rasism i alla delar av staden. Totalt satsar Stockholm 5 miljoner kronor på antivåldsarbete i skolan.

Skolan måste ta sitt antidiskrimineringuppdrag på allvar. Dessvärre visar en undersökning från Stiftelsen Expo att skolan ofta är en plats där fördomar och stereotyper reproduceras. Där framkommer att elever och skolpersonal så gott som dagligen upplever fördomar och diskriminering i skolan. Enligt dem färgas den svenska skolan av okunskap, stereotyper och generaliseringar av minoritetsgrupper. Skarp kritik riktas också mot läromedlen. Bland annat påpekas det att historieundervisningen utelämnar Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln samt statens förtryck av samer, romer och resande.

Fördomar leder också till sämre betyg. Nyligen presenterades en amerikansk studie som visar att den stress som uppstår till följd av fördomar och diskriminering får allvarliga konsekvenser för elevers inlärning. Det påverkar även elevernas självbild och självkänsla, vilket också påverkar skolresultaten.

När rasismen och fascismen flyttar fram sina positioner måste skolan stå rustad mot de krafter som inte respekterar demokrati och mänskliga rättigheter. Kampen mot rasismen kan börja i klassrummen.

Sissela Nordling Blanco (Fi), ansvarig för mänskliga rättigheter

Maria Jansson (Fi), utbildningsnämnden Stockholm

Kommentera