larare-3punkt0-712
Foto: Gustav Karlsson
Almedalen

”Kan ifrågasätta mycket av det som erbjuds för lärare”

Stockholms universitet vill förändra kompetensutvecklingen för lärare. Kommunförbundet Stockholms län har tagit beslut om att jobba fram en överenskommelse.
– Det är viktigt att få in ett gemensamt tänk, säger Arion Chryssafis (M), ordförande i Utbildningsberedningen, KSL.

Skolvärlden har tidigare rapporterat om Stockholms universitets satsning ”Lärare 3.0”, där de vill förändra synen på lärarutbildningen.

Examen ska ses som en bra grund och inte som en färdig slutprodukt.

Under onsdagen anordnades ett seminarium där satsningen diskuterades.

I panelen fanns bland annat Arion Chryssafis (M), ordförande i Utbildningsberedningen, Kommunförbundet Stockholms län (KSL).

KSL står bakom initiativet från Stockholms universitet och har tagit beslut om att utarbeta ett förslag till överenskommelse utifrån fyra punkter. De punkterna handlar om att göra gemensamma satsningar på kompetensförsörjningen för att stärka läraryrkets attraktivitet, en bättre matchning mellan rekryteringsbehovet och dimensioneringen av lärarutbildningarna, göra fler lärare behöriga samt att ge fler lärare möjlighet att kompetensutvecklas.

Men enligt Arion Chryssafis är det ett svårt arbete att få alla kommuner att enas – även om ingen är negativ till satsningen.

När kan det vara igång skarpt?

– Det är jättesvårt att säga. Vi funderade på om vi skulle vänta till efter valet och se hur landet ligger då, men kände att det var bättre att ta tag i det på en gång. Det är viktigt att få in ett gemensamt tänk.

Lärare har extremt lite tid över. Enligt HÖK-12 ska lärare ha 104 timmar kompetensutveckling varje år. Var ska man hitta den tiden, från er sida?

– Det är det som är den stora utmaningen och bromsen i det här. Jag kan se att vi har förstelärarreformen som ett alternativ för att få in akademin.

Vad är din bild av hur det ser ut med de 104 timmarna i Stockholms län i dag?

– Det är väldigt olika. Det som ofta sker är att kommunerna gör någon form av satsning, men det sker inte samordnat och utan strategiskt tänk. Det är nog viktigt att SU och andra hjälper till att ge långsiktiga lösningar.

Som ni sen kan ta in i kommunerna?

– Ja, och som det är nu så är det alldeles för situationsstyrt. Vi kan ifrågasätta mycket av det som erbjuds för lärare i dag också. Man kan göra mycket på olika nivåer – men det är ingen lätt fråga.

Hans Adolfsson, prorektor och övergripande ansvarig för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet, deltog också under seminariumet.

KSL har tagit beslut – vad är nästa steg?

– Nu måste vi gå vidare och bli mer konkreta. Vi måste hitta ett bra forum för att föra den här diskussionen vidare. Vi måste få bättre input och jobba tillsammans med lärare och rektorer – för att suga upp vad som egentligen efterfrågas. KSL måste också jobba vidare på sin front så att vi kan hitta den finansiella lösningen på kompetensutvecklingen också.

Den kompetensutveckling som sker i dag kanske inte alltid är den allra bästa heller?

– Ja, precis. Vi måste identifiera vad som är bästa, och där måste vi lita på lärare. I väldigt hög grad har man inte gjort det, man har inte litat på professionen.

Det finns ju fler län än Stockholm. Har ni fått några signaler från andra lärosäten om liknande satsningar?

– Inte än så länge. Vi tänker oss det här som ett utvecklingsprojekt där vi fokuserar på Stockholmsregionen, eftersom vårt upptagningsområde i huvudsak är därikring. Om det här blir ett bra exempel kan det sedan sprida sig vidare också.

104 timmars kompetensutveckling per år säger avtalet. Vad är din bild av hur det ser ut i dag?

– Talis-rapporten är ju väldigt tydlig där. 3,9 dagar per år får svenska lärare. 104 timmar motsvarar 13 dagar, så det finns ganska mycket mer att ta av.

Kommentera