stress-catherine_sonesson

Catherine Sonesson, kommunombud för Lärarnas Riksförbund.

| Foto: Linn Malmén
Tuff arbetssituation

Dålig arbetsmiljö kan bli dyrt för Karlstad

Karlstads kommun kan få betala upp till 600 000 kronor i vite om gymnasielärarnas arbetsmiljö inte blir bättre.

Arbetsmiljöverket ger inte kommunens insatser hittills godkänt.

Skolvärlden har tidigare skrivit om den pressade situationen för gymnasielärarna i Karlstad. Hösten 2013 tvingades runt 50 lärare sluta, på grund av stora underskott med medföljande sparkrav inom gymnasieförvaltningen.

Det ledde till att lärarna som blev kvar fick en ökad arbetsbörda och mellan 10-15 procent mer undervisningstid.

– Det kanske inte låter så mycket, men det har lett till att gymnasielärarna har fått kurser de inte haft tidigare och att de fått en till två extra undervisningsgrupper, med nya individer de ska bedöma. Läget var illa redan innan – nu består en helklass av 34 elever, som sitter i klassrum avsedda för 25, sa Lärarnas Riksförbunds kommunombud Catherine Sonesson till Skolvärlden före jul.

Hon beskrev att det bland gymnasielärarna på orten finns stora problem med bland annat stress, sömnsvårigheter, tinnitus och ångest.

Nu rapporterar Nya Wermlands-Tidningen, NWT, att Arbetsmiljöverket underkänt Karlstad kommuns arbete med gymnasielärarnas arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket genomförde hösten 2013 en inspektion på gymnasieskolorna Nobelgymnasiet, Tingvallagymnasiet och Älvkullegymnasiet. I höstas gjordes en uppföljning.

– Vi fann att man inte lyckats nå i mål. Det har varit aktiviteter men man har inte nått ända fram. Det råder kanske oklarheter om hur man ska gå tillväga, säger Enver Berisha på Arbetsmiljöverket till NWT. 

Myndigheten har nu skickat in en ansökan till Förvaltningsrätten om att ett vite på 100 000 kronor per inspekterad skola ska dömas ut. Är förbättringsåtgärderna inte genomförda före sista april dubblas beloppet.

Arbetsmiljöverket vill bland annat att Karlstads kommun skriftligt ska göra klart för samtliga lärare i vilken ordning de ska prioritera sina arbetsuppgifter när den ordinarie arbetstiden inte räcker till. 

– Det har varit en lång väntan men nu blir vi förhoppningsvis tagna på allvar, säger Catherine Sonesson till Skolvärlden.
Hon beklagar att det ska behöva gå så långt som till ett reellt hot om vite innan lärarnas tuffa arbetssituation tas på allvar.

– Det har inte skett några konkreta förbättringar alls sedan hösten 2013. Grundproblemet är att vi är för få lärare på för många elever.

Kommentera