klassrum_europa

Europeiska länder agerar olika vad gäller skolan.

| Foto: Wavebreakmedia/Shutterstock
Coronaviruset

Kartor: Så svarar Europas skolor på covid-19

Öppna eller stängda? Länder runt om i Europa gör olika val när det kommer till att stänga skolor. Här är europakartorna som visar läget just nu.

Sverige har valt en annan väg än många andra länder när det kommer till att hantera smittspridningen av covid-19. Bland annat väljer merparten av de europeiska länderna att stänga grundskolor, och ett mindre antal stänger även förskolorna.

Men Sverige är inte helt unikt. På Island hålls exempelvis grundskolor öppna, och i Tyskland håller merparten av universitet och högskolor öppet. Tre nya kartor från EU-kommissionen visar läget just nu.

Kartan över förskolorna är baserad på vad EU-kommissionen fritt översatt kallar ”utbildning och omsorg för barn i tidig ålder”. Eftersom olika länder har olika system för omsorg och utbildning kan det finnas skillnader i exakt vad det innebär för varje enskilt land.

Under kategorin ”öppna” ingår system där beslutet att stänga eller hålla öppet delegeras ner på lokal nivå.

Danska förskolor får sedan den 15 april hålla öppet om de följer myndigheternas restriktioner kring social distansering och hygien. Samma sak gäller i Norge sedan den 20 april. I Tyskland varierar det över landet om förskolor är öppna eller stängda. Kartan reflekterar det som är vanligast.

En skola på karta 2 räknas som stängd när elever inte får besöka skolan utanför hemmet.

I Finland är skolan öppen för årskurserna 1–3, men regeringen rekommenderar att barnen stannar hemma och får distansundervisning. I Norge öppnar grundskolan för årskurs 1-4 den 27 april, förutsatt att man följer myndigheternas restriktioner för social distansering och hygien.

Även danska lågstadieskolor får sedan den 15 april ha öppet under förutsättning att de följer myndigheternas riktlinjer, och detsamma gäller avgångseleverna på landets gymnasieskolor. Mellan- och högstadiet i Danmark förblir stängda tills vidare.

I Tjeckien får lågstadieskolor ha öppet för klasser på upp till 15 elever, men föräldrar kan välja att hålla barnen hemma. Högstadieskolor i Tjeckien är öppna för avgångselever sedan den 11 maj.

Norska lärosäten öppnar den 27 april för studenter som är nära examen och behöver tillgång till utrustning som finns på lärosätet. Tyskland tillåter regeringen öppna lärosäten, men varje förbundsland avgör individuellt om lärosätena de facto ska vara öppna, så variationer finns inom landet. Även i Schweiz förekommer variationer inom landet.

Fotnot: Kartorna bygger på data som presenterades av EU-kommissionen den 21 april. Givet den snabba händelseutvecklingen går det inte att säga något om hur länge de är aktuella.

Kommentera