Lärare och politiker

KD-läraren: ”Tror inte det är bra att sänka kraven i skolan”

Sara Edén

Sara Edén är gymnasielärare i Mölnlycke och kandiderar till riksdagen för Kristdemokraterna.

Sara Edén är gymnasielärare i Mölnlycke och kandiderar till riksdagen för Kristdemokraterna.
Här är hennes viktigaste skolfrågor.

Varför engagerar du dig politiskt? 

– Jag vill påverka vårt samhälle så att det förhoppningsvis blir bättre inom områden som jag brinner för, till exempel skolan.

Vilken anser du är den viktigaste skolfrågan? 

– Den ökade psykiska ohälsan bland barn och ungdomar.

Vad anser du bör göras för att öka andelen legitimerade och behöriga lärare i skolan?

– Skapa en skola där arbetsmiljön och arbetsvillkoren är gynnsamma.

Sara Edén
  • Ålder: 51 år.
  • Arbete: Undervisar i Sva, religion och historia på Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke.
  • Arbetat som lärare: 25 år.
  • Politiska uppdrag: Inga.
  • Kandiderar till: Kommunfullmäktige i Kungsbacka.

Bör staten finansiera grundskolan? 

– Vi vill ha en mer jämlik och rättvis skola i hela landet. Därför har vi föreslagit en nationell skolpengsnorm som kan vägleda kommunerna mot en mer jämlik och bättre skola för alla.

– Vi tror dock fortfarande på att varje kommun känner sina invånare, förutsättningar och dess behov bäst.

Ska friskolor få dela ut vinst till sina ägare? 

– Det viktiga är skolans kvalitet, att den bidrar till att ge elever en bra utbildning, kunskapsutveckling och en trygg skolgång. Så länge skolan erbjuder kvalitet, levererar en god kunskapsutveckling eller aktivt bidrar till att stärka lärarna och elevhälsans arbete för att förbättra kunskapsresultaten, så är vinstutdelning inte ett problem.

– Däremot ska Skolinspektionen får mer kraftfulla och tydliga verktyg för att kunna ta över eller stänga undermåliga skolor, oavsett om det handlar om kommunala eller fristående skolor.

Bör betyget F tas bort/förändras (i grundskolan)? 

– Vi tror inte det är bra att sänka kraven i skolan. Däremot behöver vi stärka lärarnas och elevhälsans arbete så att elever får rätt stöd och rätt resurser tidigt i sin skolgång.

Kommentera