goran-hagglund-712
Foto: Kristdemokraterna
Almedalen

KD: ”Mer gympa på schemat”

En idrottslektion om dagen är kd-ledaren Göran Hägglunds medicin mot sjunkande skolresultat.

Måndagen är kristdemokraternas dag under Almedalsveckan. I en TT-intervju berättar partiledaren Göran Hägglund att han i kvällens tal kommer ta upp frågan om fler idrottslektioner i skolan – helst vill han se skolgympa varje dag.

Exakt hur detta skulle kunna se ut vill han inte gå in på. Skulle andra skolämnen få ge plats åt idrotten så skulle det i alla fall inte vara ämnen som matematik och svenska.

– Men jag är inte främmande för att öka antalet skoltimmar, säger Göran Hägglund till TT.

Andra sätt skulle kunna vara att prioritera annorlunda i timplanen eller integrera rörelse som en del i ordinarie undervisning.

Skälet för förslaget är att mer idrott, enligt Göran Hägglund, skulle förbättra elevers resultat generellt. Han hänvisar till Bunkeflostrand i Skåne där man gjort försök med mer idrott i skolan och där framför allt pojkar, enligt honom, förbättrade sina resultat också i andra ämnen när de fick röra sig mer. 

– Vi ser stora skillnader mellan de som kommer från familjer där det idrottas mycket och de från familjer där man inte gör det. Därför är det viktigt att alla får chansen, kommenterar han.

Kommentera