christian_fredrika_modersmal_utan_flarp

Om ett förslag om att avskaffa modersmålsundervisningen kommer på tal så är det en självklarhet för oss att gå i opposition, skriver Fredrika Albertsson (M) och Christian Udd (S).

| Foto: Privat, Shutterstock
Slutreplik

”KDU berättar inte hela sanningen om förslaget”

Slutreplik ”Det var partistyrelsen som lade fram förslaget om att avskaffa modersmålsundervisning inför Kristdemokraternas partifullmäktige”, skriver Fredrika Albertsson (M) och Christian Udd (S) som båda är aktiva i politiska ungdomsförbund.

 

Kasper Avenbrand, ordförande KDU Örebro skriver i repliken ”MUF och SSU måste skilja på förslag och beslut” i Skolvärlden att KD röstade ned förslaget om att avskaffa modersmålsundervisningen. Skribenten har rätt i det påståendet, men varför berättar inte skribenten hela sanningen om hur det ligger till?

I repliken beskriver skribenten att det inför Kristdemokraternas partifullmäktige lades fram ett förslag om att avskaffa modersmålet. Skribenten beskriver vidare att förslaget inte vann utan yrkandet som istället fick gehör löd följande: Att utreda hur evidensbaserad modersmålsundervisning kan tillämpas, hur fjärr-och distansundervisning kan bidra till att fler elever får tillgång till god undervisning av behöriga modersmålslärare, samt vem som ska få rätt till modersmålsundervisning”.

Med det sagt så anser skribenten det som felaktigt att vi i vår artikel lyfter KD:s syn på modersmål då detta endast var ett förslag och inte ett beslut. Det som däremot inte nämns i repliken är vart detta förslag kommer från. Därför kan man ställa sig frågan varför KDU försöker undanhålla relevant information. Det är lätt hänt att tro att förslaget skulle komma från ett enstaka ombud eller distrikt.

Det skribenten vill undanhålla är att det i detta fallet är så att det var partistyrelsen som lade fram förslaget inför Kristdemokraternas partifullmäktige, vilket bland annat Sveriges Radio har rapporterat om. Alltså har de högsta företrädarna för partiet uttryckt sin vilja om att avskaffa modersmålet vilket går helt emot den evidensbaserade grund för modersmål. Har man svenska som andraspråk så lär man sig det betydligt bättre genom att behärska sitt eget modersmål först pekar forskningen på.

De högsta företrädarna för partiet har uttryckt sin vilja om att avskaffa modersmålet

Det tuppar inte av här trots att man hade önskat det. Skribenten fortsätter skriva i sin replik: “Vi tänker inte avskaffa modersmålsundervisningen”. Vi är glada att skribenten nu verkar retirera i frågan, dessvärre gör inte det nationella förbundet detsamma.

Den 9 oktober 2020 satt KDU:s förbundsordförande Nike Örbrink i SVT:s morgonstudio för att debattera förslaget, vilket Omni publicerade en artikel om samma dag. Under debatten hade Nike följande budskap till debattens åhörare: “KDU stöttar förslaget framför allt för att verkligheten har förändrats. Modersmålsundervisningen uppfyller inte längre det syfte det ska som en väg in i det svenska språket. Det handlar om stora resurser som istället bör läggas på att förstärka SFI och studiehandledning”.

Från MUF:s och SSU:s sida anser vi att detta är minst sagt beklämmande. Beklämmande att partistyrelsen lägger fram ett sådant här förslag. Ännu tråkigare är det att höra KDU nationellt säga att man ska stötta partistyrelsens förslag.

Om nu skribenten menar allvar med att försvara modersmålet så är skribenten varmt välkommen att söka sig till något av våra ungdomsförbund som på riktigt står upp för modersmålsundervisningen. Om ett förslag om att avskaffa modersmålsundervisningen kommer på tal så är det en självklarhet för oss att gå i opposition, precis som vi i detta fall går i opposition mot KD inklusive KDU.

Fredrika Albertsson, distriktsstyrelseledamot Moderata Ungdomsförbundet Halland.

Christian Udd, styrelseledamot SSU Centrum Göteborg.

  •  Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden
Kommentera