Man Holding Blank Card
Lärarleg

Köerna för leg nästan borta

Köerna för att får ut sin lärarlegitimation är nästan borta, enligt Skolverket. Nu är väntetiden tre månader.

Skolverket har vid flera tillfällen under de senaste åren fått kritik för de långa väntetiderna för lärarlegitimation, något Skolvärlden tidigare uppmärksammat. Men nu säger Skolverkets generaldirektör, Anna Ekström, till Svt Nyheter att köerna minskat rejält och att de allra flesta får sin legitimation efter omkring tre månader. Tidigare kunde det ta över ett år.

65 000 ansökningar väntade på att avgöras i december 2012. I december 2014 var motsvarande siffra 34 000. Idag rör det sig om betydligt färre, omkring 4100 ansökningar väntar på att behandlas just nu.

– Vi upptäckte att de ansökningar vi fick in krävde mycket mer utredning än någon föreställt sig innan, så det byggdes upp rejäla köer i början. När de köerna väl var nere kom ett antal regeländringar som gjorde att vi fick nya köer, säger Anna Ekström till Svt.

För att möta köerna anställde Skolverket ett stort antal handläggare.

Men alla lärare kan inte räkna med en snabb behandling av ansökningarna. Personer som läst till lärare utomlands kan ha svårt att få sin utbildning validerad. Det kan till exempel röra sig om utbildningar från universitet i krigszoner.

Skolverket tror att den gruppen kommer att öka i takt med att fler nyanlända från till exempel Syrien vill börja arbeta i skolan. På grund av lärarbristen vill Skolverket också kunna få ut fler nyanlända lärare i arbete redan innan de fått sin legitimation.

– I skolan har vi ett stort behov av lärare. Vi har också ett stort behov av arabisktalande pedagogiskt utbildad personal. Så här finns det stora möjligheter att faktiskt se till att välutbildade lärare kommer in i skolan redan innan de har fått sin examen bedömd, säger Anna Ekström i intervjun.

Kommentera