stress

Fackliga företrädare befarar att allt färre lärare förväntas göra allt mer på kortare tid.

Spara på skolan

Nedskärningar i skolan kan strida mot läraravtalet

Den senaste tidens nedskärningar inom skolan i kommun efter kommun rimmar illa med det senaste avtalet mellan fack och arbetsgivare.
– Det kommer bli svårt för dem att uppfylla skrivningarna i avtalet, säger Svante Tideman, vice ordförande för LR.

Skolvärlden har tidigare skrivit om de nedskärningar i skolan som görs i många kommuner runt om i landet. Enligt fackliga företrädare går de stick i stäv med skrivningarna i det centrala avtalet ”HÖK18” som slöts mellan lärarfacken och SKL (Sveriges kommuner och landsting) i september 2018. De befarar att allt färre lärare förväntas göra allt mer på kortare tid, och att det blir svårare att få legitimerade lärare att stanna i yrket.

Genom HÖK18 åläggs varje skola att jobba systematiskt med att förbättra lärarnas arbetsmiljö, arbetsbelastning och organisation. Ordföranden för SKL:s förhandlingsdelegation, Ulf Olsson, sade när avtalet skrevs att det var viktigt för att råda bot på lärarbristen.

– De flesta kommuner välkomnar det här arbetet, vi har ju lärarbrist i de flesta kommuner och vi måste få fler som vill bli lärare, sade han till Skolvärlden då.

Nu höjer lokala fackliga företrädare rösten för att påpeka att deras verklighet ute på skolorna inte stämmer överens med den bilden. Där handlar det snarare om besparingar och neddragningar.

Svante Tideman
Svante Tideman

– Det handlar om de viktigaste delarna i avtalet. Det handlar om möjligheten för lärare att kunna göra sitt jobb. Och det är klart att det kommer bli jättesvårt för dem som gör besparingar på skolan att leva upp till det, säger Svante Tideman på LR.

Trodde ni att det här var en möjlig framtid när ni skrev på avtalet i höstas?

– I många kommuner har man skurit ner i flera år, och det är vi medvetna om. På så sätt är det inte förvånande. Men samtidigt utgår vi ju naturligtvis från att när vi tecknar ett avtal med SKL så kommer de faktiskt att jobba med de här frågorna. Så när vi sedan ser att man skär ner i kommun efter kommun så är det väldigt bekymmersamt, säger Svante Tideman.

Samtidigt betonar han att stödmaterialet för det partsgemensamma arbetet för bättre arbetsmiljö som står i avtalet just har blivit klart, och att mycket arbete inte har kommit igång ännu.

– Lärarfacken lokalt kommer att träffa sina arbetsgivare för att utbildas i stödmaterialet, och sedan börjar det stora arbetet. Så rent konkret hoppas vi att det ska kunna ge resultat under nästa läsår.

I slutändan tycker Svante Tideman att kommunernas agerande är en illustration av varför de inte borde ansvara för skolan överhuvudtaget.

– Lärarnas Riksförbund vill inte att kommunerna ska styra skolan, vi vill ju ha ett statligt styre. Men nu befinner vi oss i det här systemet och då har vi att nå fram till avtal med den motpart som finns. Men allt det här gör oss inte mer positivt inställda till kommunerna som huvudman, säger han.

Kommentera