bosse_1
LR-kommentar

”Kommunaliseringen har spätt på den negativa utvecklingen”

Det är en klen tröst att elevernas kunskapsresultat började falla redan före kommunaliseringen, kommenterar LR-ordföranden Bo Jansson IFAU-rapporten. 
– Det finns mycket som pekar på att kommunaliseringen spätt på den negativa utvecklingen.

Att kunskapsresultaten började gå ner redan före reformerna på 1990-talet visste vi redan, kommenterar Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson rapporten från IFAU. 

– Men att fallet startade redan tidigare är ingen tröst. Från Lärarnas Riksförbunds sida menar vi att det är tydligt att kommunaliseringen har spätt på den negativa utvecklingen och de ökade skillnaderna mellan kommunerna, säger han. 
 
Bo Jansson hänvisar till tidigare utredningar som Leif Lewins kommunaliseringsutredning.

– Och OECD och Skolinspektionen har gjort tydligt att vi har ett otydligt ansvarstagande inom svensk skola – alla pekar på varandra och hoppas att någon annan ska ta ansvar. Det är det vi måste förändra, hur ska vi annars kunna bryta den här utvecklingen?

Möjligheterna för elever och lärarna får inte bero på kommunernas förutsättningar och vilja, säger Bo Jansson och tillägger att det är tydligt att kommunerna inte klarar av sitt uppdrag då de inte kunnat bryta utvecklingen på de 25 år de haft makten.

– Vi kräver att politikerna samlar sig, 2016 måste det finnas en lösning som är politiskt hållbar över tid. 

Bo Jansson ställer sig också frågande till vad IFAU-rapporten blir till för hjälp. Han menar att utredningen har sina brister. 

– Att de i sin analys av kommunaliseringen har studerat de kommunala skolplanerna är märkligt. De skolplaner som de har utgått ifrån är ofta rena pappersprodukter som avskaffades för ett antal år sedan. Det är märkligt att dra slutsatser från dessa dokument, säger han. 

Bo Jansson framhåller också att den negativa utvecklingen i skolan även gäller lärares löner och yrkets status. 
– Det har pågått i snart 40 år. Här har både stat och kommun ett ansvar för att ändra på det.

Kommentera