klassrum_smartphone
Digitalisering

Kommunen betalade 2,6 miljoner för lärar-app som ingen vill ha

Appen som ska effektivisera lärarnas arbete förbryllar facket.
– Det är pengar i sjön, säger Gunnar Hermansson på LR i Uddevalla.

Sparkrav i Uddevalla bantar ner såväl fortbildning som fikat i lärarrummet. Samtidigt lägger kommunen enligt fackets beräkningar 2,6 miljoner ur utbildningsförvaltningens budget på en app som de inte ser något syfte med.

Gunnar Hermansson
Gunnar Hermansson

– Den ska förstärka rektorns pedagogiska ledarskap och effektivisera lärarnas kommunikation, men fyller i praktiken ingen av de funktionerna. Det är pengar i sjön. Vi har stora sparkrav på oss och har svårt att skapa en attraktiv arbetsplats. Och så lägger vi pengar på sånt här. Jag tror inte ett dugg på det, säger Gunnar Hermansson som är kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Uddevalla.

Appen LoopMe introducerades först av två lärare på lärlingsutbildningen. I den kontexten, där elever spenderar en stor del av sin tid ute på andra platser än själva skolan tjänade den enligt facket sitt syfte att validera och följa upp arbetsplatsförlagd utbildning. Den lyftes även över till andra program med mycket arbetsplatsförlagd utbildning när man såg hur väl det fungerade.

Problemet uppstod enligt facket när politikerna i utbildningsnämnden beslutade att appen ska införas i samtliga program på gymnasiet, och även i grundskolan. Trots att de funktioner som kan vara användbara redan finns i lärarnas befintliga digitala verktyg.

– Vi säger inte nej till appar generellt, det är inte så att vi är utvecklingsfientliga. Men som lösning för effektiviseringskrav är det löjligt, säger Gunnar Hermansson.

Det är ingen som efterfrågar det här

Roger Ekeroos (M) är ordförande i barn- och utbildningsnämnden och han menar att fackets kritik bottnar i brist på information mer än något annat.

– Det låter som en informationsbrist. För det är klart att det inte köps in en app för stora pengar utan att vi vet vad man ska använda den till. Vi har en tillitsbaserad modell för styrning i Uddevalla kommun, och för att vi ska få reda på vad som händer ute i verksamheterna behöver vi ett enkelt och effektivt system. Det är vad det här systemet ska hjälpa oss med. Det är en del i kvalitetsarbetet, säger han.

Men Gunnar Hermansson har redan fått en kortare utbildning i hur appen ska användas, och ändå förstår inte han och hans medlemmar vad vinsten med den skulle vara.

– Vi förstår egentligen inte var i effektiviseringen och besparingen ligger, och ju mer vi grottar ner oss i detta desto mindre ser vi kopplingen. I grunden handlar det om att få vår tid att räcka till och medlemmarna upplever att det här tar tid snarare än ger tid, säger han.

Utöver LoopMe använder de flesta lärare i Uddevalla fyra fem ytterligare digitala system, som alla kräver sin egen inloggning. Enligt Gunnar Hermansson upplever många lärare en teknologisk trötthet.

– Det är klart att man behöver lärplattformar men det är ett problem det här med att man ska lösa allt med IT-system som ingen begriper. Det är ingen som efterfrågar det här, varken lärare eller rektorer, det ses snarare som en belastning, säger han.

Roger Ekeroos säger att hela IT-plattformen ses över, men han kan inte idag säga vilka andra system som eventuellt kan komma att tas bort.

– Idag har vi tre fyra olika system och det är inte optimalt. Det görs en rejäl översyn av IT-plattformen. Vi ska effektivisera med hjälp av IT-systemet, säger han.

Redan i januari 2018 skrev företrädare för båda lärarfacken en debattartikel där de kritiserade beslutet att köpa in appen.

– Och jag förstår fortfarande inte var vinsterna ligger. Våra medlemmar har fullt upp med den vanliga lärplattformen. I grunden handlar det om att få vår tid att räcka till, säger Gunnar Hermansson.

Fotnot: Roger Ekeroos tillträdde som barn- och utbildningsnämndens ordförande i januari 2019. Då var beslutet om att använda LoopMe redan fattat.

Kommentera