sonesson

Med 600 undervisningstimmar per år blir arbetsmiljön lidande, menar Catherine Sonesson, LR.

Arbetsmiljö

Kommunen får böta för arbetsbelastning

Fem år. Så länge har arbetsmiljön för lärarna i Karlstad varit ett ärende för Arbetsmiljöverket. Nu har Förvaltningsrätten slagit fast vitet på 300 000 kronor.
– Men har arbetsbelastningen minskat? Verkligen inte, säger Catherine Sonesson, LR.

Det är tre gymnasieskolor i skoldistriktet Karlstad Hammarö som döms till 100 000 kronor vardera för att arbetsbelastningen är för hög. Under de fem åren som frågan varit på tapeten har inget hänt, menar Catherine Sonesson, ordförande i Lärarnas Riksförbund i Karlstad.

– Lärare har tinnitus, värk och biter sönder tänderna. Vi har suttit i många möten, men det är ingen som pratar om elefanten i rummet, undervisningstiden, säger hon.

I hennes område finns kolleger som har 600 undervisningstimmar per år, medan den vanliga kvoten ligger kring 500.

En av åtgärderna som Lärarnas Riksförbund och kommunen genomfört är en blankett som ska hjälpa lärarna att prioritera sina arbetsuppgifter under stressiga perioder. 
Men insatsen har inte hjälpt.

– Hur fungerar den? Si och så. Har arbetsbelastningen lättat? Verkligen inte, konstaterar Catherine Sonesson.

Kommunerna Karlstad och Hammarö överklagade domen till Kammarrätten, som dock valde att inte ta upp fallet.

– Men jag blir inte förvånad om de överklagar det beslutet också. Det är som en utmattningshistoria med överklaganden, så det känns inte så hoppfullt, säger hon.

Kommunen har börjat titta på Torsby, som jobbar med förebyggande sjukskrivning. Det innebär att  lärare som riskerar att drabbas av utmattning kan gå ner i arbetstid under en period, medan Försäkringskassan står för en del av kostnaderna. Men Catherine Sonesson tycker inte att det är en lösning.

– Skolan måste få kosta, vi måste ha en kvalitet. Det har vi inte idag. Kommunen pratar om att vara en attraktiv arbetsgivare, och har satsat på löner. Men arbetsbelastningen är nästan ännu viktigare, säger hon.

Förvaltningen Karlstad Hammarö har valt att inte överklaga.

– Jag upplever att vi har gjort ett arbete tillsammans när vi tog fram prioriteringslistorna. Att det har blivit en förbättring och förändring. Det är individuellt hur man upplever stress, och de som känner stor belastning kan diskutera det utifrån listan med sin chef, säger Irene Lennemyr Winkler, skoldirektör i Karlstad Hammarö.

– Vi utesluter inte nya anmälningar till Arbetsmiljöverket om det inte händer något, säger Catherine Sonesson. 

Kommentera