Annons

Kommunen går back – tvingas ändå betala sju miljoner till friskolor

Publicerad 5 juli 2019

Fakta

Det säger lagen

I skolförordningen 14 kap 1 och 2 § slås fast att ”om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under budgetåret ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Om hemkommunen minskar ersättningen till sin motsvarande verksamhet får bidrag till enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner”.

Fakta

Här är skolorna som Sandviken ersätter

Sandvikens Internationella Montessoriskola: 6 195 444 kr

Prosperitas: 785 944 kr

Engelska skolan: 93 126 kr

Trollstugans förskola: 43 885 kr

Högbo förskola: 40 634 kr

Kunskapsskolan: 37 688 kr

Prolympia: 27 219 kr

Relaterat

Kunskapsnämnden i Sandviken går back med 28 miljoner och tvingas därför ersätta friskolorna i kommunen med mångmiljonbelopp, däribland en skola som inte längre finns.
– Vi gick in och tittade på regelverket och kunde konstatera att de hade rätt, så det var inget annat att göra än att börja räkna, säger Kunskapsnämndens ordförande Lars Karlsson (S).

Sandviken har det tufft ekonomiskt – under 2018 landade Kunskapsnämnden på totalt minus 27,8 miljoner kronor. Och på grund av årets och tidigare års underskott tvingas de också betala över 7 miljoner till friskolorna i kommunen, eftersom ett underskott ses som att kommunen ger sig själv ett tillskott.

Merparten, strax över 6 miljoner, går till Sandvikens Internationella Montessoriskola – som också var de som lämnade in begäran om ersättning från början. Att beloppet blir så stort för dem beror på att de får en retroaktiv utbetalning för fem år. 

–  Under våren 2018 kom de in ett ärende till Kunskapsnämnden om att Montessoriskolan önskade få ersättning utifrån likvärdighetsprincipen och då gick vi in och tittade – hur ser regelverket ut? Vi kunde då konstatera att de hade rätt, så det var inget annat än att börja räkna och titta tillbaka på hur det har sett ut för de år som har varit tidigare, säger Lars Karlsson (S) som är ordförande för Kunskapsnämnden.

Det är inget kul att behöva betala extra pengar men regelverket ser ju ut som det gör.

En förklaring till att skolor går back är ju ett ansträngt ekonomiskt läge. Hur känns det att få betala miljonbelopp när man redan går med underskott?

– Det är inget kul att behöva betala extra pengar men regelverket ser ju ut som det gör. Sedan kan man ju tycka många saker, men det är det här vi får förhålla oss till och då får vi försöka göra det bästa av det. Sedan får ju kanske inte skolan de medel man skulle behöva ha egentligen, men det är en annan fråga.

Trots att Kunskapsnämnden gick back har Sandviken i budgeten för 2019 effektiviseringskrav på en procent. Var ska pengarna till friskolorna tas ifrån?

– Det retroaktiva beloppet på fem och en halv miljoner till Montessori har vi betalat in på 2018 års budget – det gjorde vi upp innan årsskiftet. Sedan har vi betalat in ytterligare runt 800 000 från årets budget till övriga skolor. Därtill har friskolan Prosperitas, som inte finns längre, kommit in med ett äskande om att de ville ha för två och ett halvt år retroaktivt. Så de får 750 000 utbetalt till sitt bolag från årets budget, trots att de inte har någon verksamhet idag, säger Lars Karlsson.

Ulla Hamilton.Ulla Hamilton som är vd för Friskolornas Riksförbund menar att alla kommuner är skyldiga att göra som Sandviken.

– Enligt lagen ska man göra det. Därför tycker vi att fler borde göra som Göteborgs kommun som automatiskt betalar ut till friskolorna i samband med att de gör ett bokslut. Det är också vad Skolkostnadsutredningen tog upp som ett förslag. Men det är alldeles för få som gör så och därför måste många friskolehuvudmän driva processer för att man ska kunna få de pengar man faktiskt har rätt till, säger hon.

Många kommuner har en väldigt tuff ekonomisk situation framöver, vilket gör sannolikheten för underskott större. Tror du att det kommer bli vanligare att sådana här utbetalningar görs framöver?

– Jag hoppas naturligtvis att man blir duktigare på att budgetera i kommunerna så att man håller budgeten. Men om man inte klarar det så driver vi på att man ska ha en bokslutsavstämning och betala ut till friskolorna i samband med det. Det är det som är det rimliga. Ytterst är det ju eleverna som drabbas av att man får olika förutsättningar och kompensation.

Vad tänker du om att kommuner som redan har ett underskott ska betala ut pengar – pengar som de uppenbarligen inte har?

– Alla kommuner lever i en ekonomisk verklighet, precis som friskolor. När det är tuffare ekonomiska förhållanden så är det ännu viktigare att man funderar på hur man använder pengarna på det mest effektiva sättet. Det jobbet måste en friskola göra, lika väl som en kommunal skola borde göra det. Så jag hoppas att det blir mer fokus på hur man faktiskt använder pengarna i en tuffare ekonomisk situation, säger Ulla Hamilton.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons