pengar_sandviken
Friskolor

Kommunen går back – tvingas ändå betala sju miljoner till friskolor

Kunskapsnämnden i Sandviken går back med 28 miljoner och tvingas därför ersätta friskolorna i kommunen med mångmiljonbelopp, däribland en skola som inte längre finns.
– Vi gick in och tittade på regelverket och kunde konstatera att de hade rätt, så det var inget annat att göra än att börja räkna, säger Kunskapsnämndens ordförande Lars Karlsson (S).

Det säger lagen

I skolförordningen 14 kap 1 och 2 § slås fast att ”om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under budgetåret ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Om hemkommunen minskar ersättningen till sin motsvarande verksamhet får bidrag till enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner”.

Sandviken har det tufft ekonomiskt – under 2018 landade Kunskapsnämnden på totalt minus 27,8 miljoner kronor. Och på grund av årets och tidigare års underskott tvingas de också betala över 7 miljoner till friskolorna i kommunen, eftersom ett underskott ses som att kommunen ger sig själv ett tillskott.

Merparten, strax över 6 miljoner, går till Sandvikens Internationella Montessoriskola – som också var de som lämnade in begäran om ersättning från början. Att beloppet blir så stort för dem beror på att de får en retroaktiv utbetalning för fem år. 

–  Under våren 2018 kom de in ett ärende till Kunskapsnämnden om att Montessoriskolan önskade få ersättning utifrån likvärdighetsprincipen och då gick vi in och tittade – hur ser regelverket ut? Vi kunde då konstatera att de hade rätt, så det var inget annat än att börja räkna och titta tillbaka på hur det har sett ut för de år som har varit tidigare, säger Lars Karlsson (S) som är ordförande för Kunskapsnämnden.

Det är inget kul att behöva betala extra pengar men regelverket ser ju ut som det gör.

En förklaring till att skolor går back är ju ett ansträngt ekonomiskt läge. Hur känns det att få betala miljonbelopp när man redan går med underskott?

– Det är inget kul att behöva betala extra pengar men regelverket ser ju ut som det gör. Sedan kan man ju tycka många saker, men det är det här vi får förhålla oss till och då får vi försöka göra det bästa av det. Sedan får ju kanske inte skolan de medel man skulle behöva ha egentligen, men det är en annan fråga.

Trots att Kunskapsnämnden gick back har Sandviken i budgeten för 2019 effektiviseringskrav på en procent. Var ska pengarna till friskolorna tas ifrån?

– Det retroaktiva beloppet på fem och en halv miljoner till Montessori har vi betalat in på 2018 års budget – det gjorde vi upp innan årsskiftet. Sedan har vi betalat in ytterligare runt 800 000 från årets budget till övriga skolor. Därtill har friskolan Prosperitas, som inte finns längre, kommit in med ett äskande om att de ville ha för två och ett halvt år retroaktivt. Så de får 750 000 utbetalt till sitt bolag från årets budget, trots att de inte har någon verksamhet idag, säger Lars Karlsson.

Ulla Hamilton.
Ulla Hamilton.

Ulla Hamilton som är vd för Friskolornas Riksförbund menar att alla kommuner är skyldiga att göra som Sandviken.

– Enligt lagen ska man göra det. Därför tycker vi att fler borde göra som Göteborgs kommun som automatiskt betalar ut till friskolorna i samband med att de gör ett bokslut. Det är också vad Skolkostnadsutredningen tog upp som ett förslag. Men det är alldeles för få som gör så och därför måste många friskolehuvudmän driva processer för att man ska kunna få de pengar man faktiskt har rätt till, säger hon.

Många kommuner har en väldigt tuff ekonomisk situation framöver, vilket gör sannolikheten för underskott större. Tror du att det kommer bli vanligare att sådana här utbetalningar görs framöver?

– Jag hoppas naturligtvis att man blir duktigare på att budgetera i kommunerna så att man håller budgeten. Men om man inte klarar det så driver vi på att man ska ha en bokslutsavstämning och betala ut till friskolorna i samband med det. Det är det som är det rimliga. Ytterst är det ju eleverna som drabbas av att man får olika förutsättningar och kompensation.

Vad tänker du om att kommuner som redan har ett underskott ska betala ut pengar – pengar som de uppenbarligen inte har?

– Alla kommuner lever i en ekonomisk verklighet, precis som friskolor. När det är tuffare ekonomiska förhållanden så är det ännu viktigare att man funderar på hur man använder pengarna på det mest effektiva sättet. Det jobbet måste en friskola göra, lika väl som en kommunal skola borde göra det. Så jag hoppas att det blir mer fokus på hur man faktiskt använder pengarna i en tuffare ekonomisk situation, säger Ulla Hamilton.

Här är skolorna som Sandviken ersätter

Sandvikens Internationella Montessoriskola: 6 195 444 kr

Prosperitas: 785 944 kr

Engelska skolan: 93 126 kr

Trollstugans förskola: 43 885 kr

Högbo förskola: 40 634 kr

Kunskapsskolan: 37 688 kr

Prolympia: 27 219 kr

Kommentera