Det nya Skolsverige

Kommunen la ner eget program – lät Bergstrands ta över: ”Skandal”

NY Bergstrands Marie Axelsson

Trots att man kände till problemen på Bergstrands Utbildningar i Bromma lade politikerna i Sigtuna ner det kommunala transportprogrammet och lät Bergstrands ta över. ”Vi är förda bakom ljuset”, säger oppositionsrådet Marie Axelsson (S).

| Foto: Kari Kohvakka/Sigtuna kommun och TV4
Bergstrands gymnasium i Sigtuna

Startar hösten 2022. Bergstrands Gymnasium AB:s mål är att skolan 2024 ska ha växt till att ha 214 elever inom:

 • Bygg- och anläggningsprogrammet.
 • Fordons- och transportprogrammet.

Sigtuna kommun bedömer att elevunderlaget på transportprogrammet inte räcker till för två gymnasieutbildningar – och lägger ner den i kommunens egen regi i Arlanda Stad.

VUX NORRORT

Vux Norrort består av tio kommuner som valt att lägga ut komvux på auktorisation och samarbetar med gemensam kvalitetssäkring av de utbildningsanordnare som fått en auktorisation. Det är Täby som ansvarar för vilka företag som blir auktoriserade.

Kommunerna i Vux norrort:

 • Täby
 • Danderyd
 • Lidingö
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Upplands Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Österåker

Utbildningsförvaltningen i Sigtuna kände till de svåra problemen på Bergstrands.
Ändå valde politikerna att lägga ner det kommunala transportprogrammet och låta just Bergstrands ta över gymnasieutbildningen på entreprenad.
– Skandal, säger oppositionsrådet Marie Axelsson (S).

TV4:s avslöjande om falska betyg på vuxenutbildningen i Bromma har skakat om flera kommuner som har avtal med företaget.

Sigtuna kommun är en av dessa.

Utbildningsförvaltningen fick insyn i de allvarliga bristerna under 2020 och 2021. Ändå gjordes det så sent som den 18 oktober en tjänsteskrivelse om att lägga ned det kommunala transportprogrammet – och från och med höstterminen 2022 överlåta verksamheten till Bergstrands Utbildningar som startar ett eget yrkesgymnasium i Sigtuna.

– Sigtuna är ett nav inom logistiken, så transportprogrammet är viktigt för oss. Och kommunen hade kontroll över gymnasieutbildningen. Det är sanslöst att vi släpper ifrån oss ansvaret för våra gymnasieungdomars skolgång till en uppenbarligen oseriös privat aktör som Bergstrands, säger socialdemokratiska oppositionsrådet Marie Axelsson.

Protesterade förgäves

Varför protesterade ni inte?

– Det gjorde vi, men det var förgäves. Det här var bara nästa steg i att sälja ut skolan efter att vår fina och välfungerande kommunala vuxenutbildning lagts ut på auktorisation, säger Marie Axelsson.

Hur diskuterades bristerna hos Bergstrands innan beslutet om att lägga ner det kommunala transportprogrammet togs?

– Det diskuterades inte alls. Vi fick inte reda på att förvaltningen kände till problemen på Bergstrands. Det är skandal på så många plan. Vi är förda bakom ljuset, säger Marie Axelsson.

Hur känner du just nu?

– Jag är orolig för gymnasieungdomarnas framtid. Vad kommer de få för kunskaper? Jag är ledsen å lärarnas vägnar. Bergstrands systematiska betygsfusk i Bromma är ett hån mot lärarprofessionen. Dessutom är de privata aktörerna generellt sett inte kända för att satsa på utbildade lärare, då det är lättare att hålla nere kostnaderna med obehöriga lärare, säger Marie Axelsson och tillägger:

– Det systematiska betygsfusk som avslöjades på Bergstrands utbildning har passerat gränsen för det som ”bara” är omoraliskt och oetiskt i jakten på att tjäna pengar. Så det är logiskt att Stockholm Stad polisanmälde koncernen.

”Det är oacceptabelt”

Mattias Askerson är ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna. Han har inte tid att prata med Skolvärlden, men Moderaterna hänvisar till förvaltningschefen Mikael Brant-Lundin som de säger ”äger frågan”.

Mikael Brant- Lundin, förvaltningschef utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Sigtuna. Foto: Kari Kohvakka/Sigtuna kommun

Men det blir ärligt talat lite svårt att prata om politiska beslut med dig. Eller hur?

– Som förvaltningschef är jag högste tjänsteperson med ansvar för vuxenutbildningen i Sigtuna kommun. Jag ska därför inte värdera politiska beslut, som exempelvis om vi ska ha auktorisation eller någon annan driftsform. Jag kan däremot informera om hur vi genomför och följer upp, säger Mikael Brant-Lundin.

Hur ser du på avslöjandet om Bergstrands Utbildningar i Kalla Fakta?

– De brister som kommer fram i Kalla Faktas granskning av Bergstrands vuxenutbildning är mycket allvarliga. Det är oacceptabelt när brister i utbildningen drabbar enskilda elever, säger Mikael Brant-Lundin.

Identifierade brister

Hur fick du reda på bristerna?

– Sigtuna kommun samarbetar med nio andra norrortskommuner i uppföljningen av kvalitén inom vuxenutbildningen. Inom det samarbetet – Vux Norrort – identifierade vi 2020 och 2021 allvarliga brister i Bergstrands vuxenutbildning i Bromma.

Hur agerade ni då?

– Vux Norrort har gjort ett flertal besök i verksamheten hos Bergstrands i Bromma, där vi har påtalat bristerna och begärt in handlingsplaner med efterföljande uppföljning. Under våren 2021 hade Vux Norrort en löpande dialog med Bergstrands ledning kring bristerna i verksamheten. Vux Norrort har fått tydliga beskrivningar av Bergstrands av förändringarna i verksamheten, vilket har följts upp på plats med lärarna om deras arbetssituation och undervisning. Vux Norrort har även följt hur eleverna upplever förändringen, säger Mikael Brant-Lundin

Sigtuna kommun valde att inte ha kvar transportprogrammet i egen regi. Det kommer från och med höstterminen finnas i Bergstrands Utbildnings nystartade gymnasieskola.

Har elever från Sigtuna drabbats av falska betyg?

– Sigtuna kommun har tagit emot enstaka elevklagomål på Bergstrands bygg- och anläggningsutbildning. Bristerna åtgärdades direkt av Bergstrands, vilket också bekräftades av eleven. Vi har inga uppgifter att elever från Sigtuna kommun drabbats av falska betyg.

Saknas elevunderlag

Kommer ni vidta åtgärder mot Bergstrands?

– Uppföljningen är reglerad inom kommunernas samverkansavtal och i avtalen med utbildningsanordnarna. Kommunerna tar nu gemensamt fram nya avtal, som ska träda i kraft under våren, med fokus på en än mer tydlig kravställning och kvalitetsuppföljning, säger Mikael Brant-Lundin.

När det gäller Bergstrands gymnasieutbildning i Sigtuna. Vad kan du berätta om den?

– Sigtunas kommunala gymnasieskola anlitar sedan flera år tillbaka Bergstrands för att erbjuda eleverna på fordonsprogrammet kurser inom inriktningen transport. Bergstrands har ansökt att driva utbildningen i egen regi hos Skolinspektionen, vilket de har beviljats från hösten 2022. I samband med det har Sigtuna kommun beslutat att inte erbjuda inriktningen transport inom fordonsprogrammet, eftersom vi bedömer att det inte finns tillräckligt elevunderlag på två skolor, säger Mikael Brant-Lundin.

Oro för framtiden

Lärarnas Riksförbund har varnat för privatiseringen av komvux – såväl när det gäller upphandling som auktorisation – i flera år.

Vad kommer då privatiseringen av transportprogrammet – och auktorisationen av komvux – innebära för lärarna i Sigtuna?

– På sikt finns det en stor risk att professionen urholkas; att det blir fler obehöriga lärare hos privata aktörer som vill göra så stora vinster som möjligt i sin verksamhet. När det gäller den Bergstrands-skola som Kalla Fakta granskade hade lärarna dessutom haft dåligt med kurslitteratur och material på lektionerna. Så visst finns det en oro för framtiden, säger Magnus Eriksson, föreningsombud för LR i Sigtuna.

Kommentera