Fackligt

Kommunen river samverkansavtal – LR: ”Risk för ökad stress”

forhandling-klassrum
Samverkansavtal i korthet

Samverkansavtal är ett avtal där fack och arbetsgivare kommer överens om hur man ska arbeta. Avtalet bygger vidare på både medbestämmandelagen (MBL) och arbetsmiljölagen (AML), och säkrar att arbetstagarnas röst hörs både vid förändringar i arbetet och i arbetsmiljöfrågor.

Genom ett samverkansavtal kommer de fackliga företrädarna in tidigare i beslutsprocessen och kan därmed påverka mer. När inget samverkansavtal finns är medarbetare och fackliga representanter hänvisade till MBL, vilket kan innebära att man inte får träffa någon arbetsgivare för samtal förrän det mesta redan är beslutat.

Stadsdirektören säger upp samverkansavtalet med samtliga anslutna fackförbund. LR befarar att konsekvenserna för lärarna blir ökad arbetsbörda, stress och osäkerhet.

Skolvärlden har tidigare rapporterat om fackförbund som säger upp lokala samverkansavtal som de inte upplever fungerar, och om fackförbund som anklagar arbetsgivaren för att kringgå samverkansavtal. I Landskrona är det i stället arbetsgivaren som säger upp avtalet – som togs i bruk för bara ett år sedan. Motiveringen är att det ska leda till en tydligare struktur.

Carina Leffler

– På förvaltningsövergripande och central nivå har samverkansavtalet bidragit till att skapa otydlighet om formalia. MBL ger tydligare stöd för roller, ansvar och struktur än ett lokalt tecknat samverkansavtal, säger stadsdirektör Carina Leffler till Skolvärlden.

Beskedet från Stadsdirektören att avtalet sägs upp tog de anslutna fackförbunden på sängen. Lärarnas Riksförbund i Landskrona delar inte bilden av att samverkansavtalet lett till otydlighet, utan hade gärna fortsatt arbeta utifrån det. De har heller inte fått några signaler om att en uppsägning kunde vara aktuell.

– Vi är förvånade och besvikna. Vi hade gärna haft kvar avtalet, vi tror det är det mest effektiva sättet att jobba. Det är många som lagt ner mycket tid på att få till samverkansavtalet och nu är det ogjort. Samverkan har kanske inte fungerat bra på alla ställen hela tiden, men på många ställen har det gjort det, säger Ingrid Lyberg, biträdande föreningsombud LR Landskrona.

Ingrid Lyberg

Hon menar att arbetsbelastningen för lärare och annan skolpersonal är hög i kommunen, och dessutom stigande enligt en färsk medarbetarundersökning. Nu befarar hon att den här förändringen kan spä på medarbetarnas stress ytterligare.

– Vi ser risk för en ökad arbetsbörda, stress och osäkerhet för både personalen och cheferna. Och nu innan vi vet vad planen framåt är så är det klart att man är orolig, säger hon.

Avtalet har tre månaders uppsägningstid och fortlöper därför till slutet av februari. Under tiden fram till dess ska både fack och förvaltning få hjälp att lära sig nya rutiner, enligt Stadsdirektör Carina Leffler.

– Både fack och chefer kommer att få stöd i att hålla sig till MBL. Vi kommer att använda tiden fram till årsskiftet för att ta fram riktlinjer, stöd och vid behov utbildning. Vi kommer också att kalla till partsgemensamma träffar med fack och chefer i staden för att gå igenom vad som blir annorlunda framöver, säger hon.

Hade det inte gått att åstadkomma bättre tydlighet genom att omformulera avtalet istället för att säga upp det?

– Jo och vi har diskuterat det också. Men vi har varit i kontakt med SKR som står bakom oss i det här beslutet. Vi är absolut för samverkan men vi vill ha fastare mark under fötterna och MBL är tydlig, säger Carina Leffler.

Ingrid Lyberg på LR utgår från att det finns en plan för hur det nya ska fungera, men hon menar att beslutet kommer oväntat och att det går lite snabbt.

– Vi har ju redan problem med arbetsrelaterade utmattning, så en sådan här stor förändring är kanske inte det optimala just nu utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, säger hon.

Oron inom LR delas av företrädare för fler lokala fackföreningar. I ett gemensamt uttalande skriver de ”Med tanke på att stadens medarbetarundersökning de två senaste åren visar att graden av arbetsrelaterad utmattning redan är hög bland stadens anställda, är vi oroliga för hur beslutet att säga upp samverkansavtalet kommer att påverka arbetsmiljön. Det är i nuläget oklart hur arbetsmiljöarbetet kommer att bedrivas”.

Skrivelsen är undertecknad av företrädare för fackförbunden Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Naturvetarna, Psykologförbundet, Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer, Vision och Vårdförbundet.

Kommentera