mobilklassrum
Mobilförbud

Kommunen tog grepp om mobilförbud

Mobilförbud eller inte? Sollefteå kommun ville att samma regler för mobiler skulle gälla för samtliga skolor. Nu jobbar lärare och rektorer för att uppnå riktlinjerna.

Om elevers mobiler ligger i skåpet, checkas in på mobildagis, får användas i undervisningen eller bara på rasten beror på vilken skola man besöker. Ibland kan det även se annorlunda ut på en och samma skola beroende på vilken lektion som står på schemat. Detta är något som Sollefteå kommun kommit överrens om inte är hållbart och har därför satt upp riktlinjer som ska gälla för alla kommunens skolor gällande elevernas mobiltelefoner. Man är dock noga med att påpeka att det inte handlar om ett totalt förbud mot mobiler på skolorna utan att målet är att det ska vara mobilfria lektioner, det är sedan upp till varje enskild rektor att avgöra vad som bör göras för att uppnå detta.

– Egentligen kan man kanske inte kalla det för riktlinjer. Det här är något som diskuterats tillsammans med rektorer på skolorna. Vi har som mål att få mobilfria klassrum men det finns inga sanktionsmöjligheter mot skolor som inte uppnår målet eftersom det är svårt i vissa fall. Det kan handla om familjeomständigheter som gör att det inte är möjligt att lämna telefonen i skåpet, säger Majed Safaee, kommunikationsstrateg Sollefteå Kommun.

Majed Safaee säger att Sollefteå är första kommun i länet som sätter upp dessa riktlinjer för skolorna. Anledningen till att beslutet tagits är för att det uppstod diskussioner mellan lärare och elever angående telefonernas närvaro beroende på vilken lektion de hade.

– Innan fanns det inget gemensamt grepp. Det var upp till skolor, rektorer och lärare vilket gjorde att eleverna började diskutera med lärarna om att de fick ha med sig telefon på vissa lektioner och men inte på andra. De jämförde också hur det såg ut på andra skolor i kommunen, säger Majed Safaee.

Målet är inte att man ska styra över hur arbetet sköts på skolorna utan kommunen vill i stället backa upp skolorna så att alla jobbar på samma sätt.

– Meningen är inte att någon ska gå in och säga till lärare hur de ska sköta sitt jobb, utan kommunen ska backa upp lärarna. Jag har hittills bara fått positivta reaktioner och många verkar uppleva tycker att det är skönt att det är likadant överallt. Det här är något som rektorer, i samråd med lärare och elever varit överrens om är något bra, säger Majed Safaee. 

Kommentera