christian_jensen_klassrum

Christian Jensen, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Ljusdals Kommun.

Arbetsmiljö

Kommunen vill ta bort lärartjänst på skola: ”Strider mot skollagen”

Ljusdal vill ta bort speciallärare på en skola på grund av kommunens budgetunderskott. Facket anser att man bryter mot skollagen.
– Det här gör mig orolig, säger Christian Jensen, kommunombud för LR i Ljusdal.

Kommunen vill, enligt kallelsen till förhandlingen, ta bort en speciallärartjänst på Gärdeåsskolan på grund av att utbildningsnämnden behöver minska budgetunderskottet, rapporterar Ljusdals-Posten.

Förslaget har fått Lärarnas Riksförbunds kommunombud i Ljusdal, Christian Jensen, att reagera kraftigt. Han menar att det är i direkt strid med skollagen och anser att skolorna i Ljusdal borde tvångsförvaltas.

– Det fungerar inte längre och man håller på att slå knut på sig själv. Man visar återigen att kommunen inte är kapabel att ta hand om skolan, säger han.

Enligt skollagen ska kommuner fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Men det lever man inte upp till enligt Christian Jensen.

– Det har gjorts en risk- och konsekvensanalys som visar att man befarar att om man genomdriver det här blir det sämre elevresultat. Det här strider ju mot skollagen som säger att eleverna ska få den hjälp de har rätt till och vi kan inte genomdriva något där vi befarar att eleverna får sämre resultat – det är kontraproduktivt, säger Christian Jensen.

Skolans rektor håller inte med om anklagelserna. 

– Jag har elever i behov av stöd som behöver specialundervisning, självklart är det så. Det jag ser är att speciallärarna här på skolan har gjort mycket som specialpedagogen egentligen ska göra. Omfördelar man den tiden så går det att göra vissa besparingar och effekterna blir mindre än beräknat, säger rektor Mattias Danneteg, till Ljusdals-Posten.

Utbildningschef Monica Hallquist ser annorlunda på att skolorna borde tvångsförvaltas.

– Det finns inga skäl till det vad jag kan se. Vi har skolinspektioner sedan tidigare som vi jobbar med och vi har också ett samarbete med skolverket i samverkan för bästa skola. Så vi är långt ifrån att behöva tvångsförvaltas, jag vet inte vad som skulle bli bättre med det faktiskt, säger hon.

Christian Jensen ser utbildningschefens svar som väntade. 

– Det gör mig snarare mer orolig. För så länge man säger så kommer vi också ha politiker som säger att man kan spara mer och mer på skolan. 

Hur drabbar det här elever och övrig personal på skolan?

– Avsaknaden av speciallärare gör att kvarvarande pedagoger kommer att försöka uppfylla ett behov som de inte är utbildade för. Vilket kommer att öka lärarnas arbetsbörda och det leder till ökad stress. Men framförallt går det ut över eleverna, säger Christian Jensen och tillägger:

– Förhoppningsvis vaknar politikerna till och inser att man inte kan fortsätta använda skolan som budgetregulator för att bekosta annat i kommunen. Jag hoppas att man inser att det här kanske inte är det smartaste som har hänt skolan, det behövs i stället mer pengar för att man ska kunna ha kvar speciallärare och för att elever ska få den hjälp som skollagen tillskriver.

Kommentera