Annons
Helleborusskolan i Österåkers kommun. Foto: Ann Axelsson

Kommunens beslut drabbar 98 procent av skolans elever i behov av stöd

Publicerad 6 november 2019

Fakta

Helleborusskolan:

Helleborusskolan har funnits i tio år med säte i Täby. 2015 startades Helleborusskolan i Österåkers kommun.

Skolan har en inriktning på NPF och benämns som en fristående resursskola.

På skolan går sammanlagt 131 elever.

Fakta

Mer om tilläggsbelopp:

Tilläggsbelopp kan ges till barn i förskolan och elever i skolan som har ett omfattande behov av särskilt stöd för att vistas i förskolan eller fullgöra skolgången. Tilläggsbeloppet bestäms individuellt utifrån barnets eller elevens behov.

I ansökan redogör barnets förskolechef eller elevens rektor om elevens omfattande stödbehov ska mötas med hjälp av en extra pedagogisk resurs, med hjälpmedel eller om lokalanpassningar behöver göras.

Relaterat

Österåkers kommun har beslutat att minska och dra tillbaka pengar till särskilda stödinsatser för en stor majoritet av eleverna på resursskolan Helleborusskolan.
Totalt har 113 av 115 elever från Österåker fått sänkt tilläggsbelopp eller avslag. 
– Smockan kommer att bli stor och vi kan inte trolla med knäna, säger skolans rektor Johan Danielsson.

Under höstterminen har Helleborusskolan i Åkersberga fått beskedet av Österåkers kommun att man valt att göra nedskärningar vad det gäller elevernas tilläggsbelopp, det vill säga ersättningen för särskilda stödinsatser i skolan för elever med omfattade behov av särskilt stöd.

Helleborusskolan är en NPF-inriktad fristående resursskola där det går totalt 131 elever som alla har ett behov av omfattande särskilt stöd. Av skolans elever kommer 115 stycken från Österåkers kommun som i ett nytt beslut slagit fast att 98 procent av dem, 113 elever, ska få sänkt tillägg eller totalt avslag för detta läsår.

Johan Danielsson, rektor på Helleborusskolan, berättar att beslutet kom väldigt oväntat.

– Tilläggsbeloppen är mycket mindre nu jämfört med föregående läsår. Vi är en skola som är väldigt beroende av att få den här finansieringen. 

Beslut om tilläggsbelopp ska fattas på individuell grund och i ansökningsprocessen är det skolans rektor som ansöker om tillägg med beskrivning av elevens behov och skolans stödåtgärder.

Johan Danielsson tycker att det låter osannolikt att man har gjort en individuell bedömning nu när man sänker tilläggsbeloppen för 113 av 115 elever.

– Sedan är det extra märkligt att eleverna som har haft tilläggsbeloppen tidigare nu har fått avslag. Under sommarlovet kan ju eleverna inte förändras så mycket att stödet ska behöva försvinna. Det är inte rimligt att det går till så. Jag förstår mig inte på kommunens beslut, säger han.

På fredagen möts Helleborusskolan och kommunen för att titta på situationen med förhoppning om att hitta en lösning. 

Johan Danielsson menar att om man som elev blir missförstådd under en längre tid av pedagoger i skolmiljön riskerar man att utveckla psykiatriska pålagor på sin neuropsykiatriska diagnos som ångest, självskadebeteenden och utåtagerande beteenden med mera. 

Johan Danielsson.

– Till slut kan detta också leda till hemmasittande och elever som blir utslagna ur sin skolvardag och andra vardagliga sammanhang, säger han och fortsätter: 

– På vår skola är vi duktiga på att få tillbaka hemmasittande elever och dämpar symptomen på psykiatriska pålagor men också de neuropsykiatriska funktionsvariationerna. När vi har ett kompetent bemötande och när vi anpassar miljön som eleverna är verksamma i så kan vi få eleverna att lyckas i skolan. 

Louise Furness, utbildningsdirektör i Österåkers kommun, ger sin syn på beslutet. 

– Man kan inte använda retoriken att det har dragits tillbaka, utan varje inskickad ansökan behandlas separat. För varje ansökan görs en individuell prövning av det extraordinära stödbehovet, sedan fattas det beslut utifrån det.

Skolans rektor menar att det låter osannolikt att man har gjort en individuell bedömning nu när man sänker tilläggsbeloppen för 113 av 115 elever. Hur ser du på den kritiken?

– Jag är ny som utbildningsdirektör, men jag vet att i budgeten för 2019 så valde man att höja skolpengen i grundskolan med i snitt 4,1 procent. Det borde rimligtvis ge förbättrade möjligheter att inkludera och anpassa för elever i den skolan där de befinner sig, säger Louise Furness och fortsätter: 

– Kommunen har även en budget där man har fördelat nästan 46 miljoner i den här potten som ska gå till extraordinära stödinsatser. Jag hoppas att detta sammantaget ska kunna generera goda förutsättningar för utförarna. 

Skolledningen menar att man är beroende av tilläggsbeloppen för att kunna ge stöd till eleverna. Vad ser du för eventuella konsekvenser för de här eleverna om beslutet kvarstår?

– Det finns ingen koppling. Om man inte blir beviljad en ansökan så betyder inte det att rektor inte är skyldig att göra insatsen ändå. Så det ska egentligen inte spela någon större roll för eleven. Här måste man ställa frågan till rektor på vilket sätt man organiserat undervisningen för att tillgodose alla elevernas behov. Är man inte nöjd med beslutet kan man överklaga, och det görs i en annan instans, säger Louise Furness.

Björn Vannisse.Rektor Johan Danielsson tror att det kommer att kännas ordentligt för skolan om beslutet kvarstår och det kan leda till att det blir svårt att behålla kvaliteten.

– Smockan kommer att bli stor och vi kan inte trolla med knäna. Vi måste få resurser till våra elever för att kunna ge de den kvalitet vi brukar ge eleverna. Jag kan inte i dagsläget gå in på detalj exakt hur det skulle kunna bli, men personal kostar pengar på en skola, utan att säga för mycket. 

Björn Vannisse arbetar som specialpedagog på Helleborusskolan och han ser kritiskt på läget. 

– Under tiden som jag har jobbat som lärare på olika resursskolor har alltid tilläggsbeloppen varit ett återkommande orosmoment. Men det här är något utöver det vanliga. Hela den här situationen tar tid och kraft från skolledningen och personalen vilket i slutändan drabbar eleverna.

Om beslutet kvarstår innebär det att personal på skolan eventuellt kan sägas upp. Hur ser du på det?

 – Det skulle så klart vara jättetråkigt. Jag är inte orolig för mitt jobb i nuläget, men det här skapar en oro bland personalen på skolan. Skulle ingen lösning komma riskerar vi nog alla att få se oss om efter ny arbetsgivare. Oron finns också bland föräldrar och det går återigen ut över barnen, säger han. 

Johan Agge. Kvarstår beslutet skulle det framförallt innebära en katastrof för eleverna när de tvingas tillbaka till en situation där det bevisligen inte har fungerat tidigare, menar Björn Vannisse. 

– Det här händer inte bara nu, på den här skolan. Det känns som att skolan, och i synnerhet elevgruppen vi arbetar med, har varit bortprioriterad under en lång tid i Österåkers kommun.

Beslutet har väckt kraftiga reaktioner bland föräldrar och skolpersonal på sociala medier. 

En av föräldrarna som slåss för skolans överlevnad är Johan Agge som har en dotter som går på Helleborusskolan och privat driver det lokala anhörignätverket ”NPF-gruppen Österåker”.

– Min dotter gick tidigare i en kommunal skola, men vi insåg ganska snabbt att det kommer behövas en annan skolgång för henne. I dag fungerar det jättebra på nya skolan och det finns ingen annan skola som kan möta upp det behovet som vårt barn har. 

Hur ser du på beslutet att man minskar tilläggsbeloppen? 

– Det är fruktansvärt. Om Helleborusskolan skulle behöva stänga så innebär det att 113 elever med omfattande behov måste bredas plats i den skolan som de faktiskt redan har försökt i och många gånger gjorde dem sjuka. Det skulle skapa ett stor psykiskt lidande för min dotter och många andra barn. De klarar inte en vanlig skola eftersom man inte tillskjuter de resurser som behövs, säger Johan Agge.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Annons
Annons
Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Annons

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Annons
Annons

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Annons
Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons