ylva_johansson_presstraff_2015_0
Flyktingpolitik

Kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända

Regeringen beslutade i dag att alla kommuner ska ta ansvar för mottagandet av nyanlända. Kommuner med stark arbetsmarknad och få asylsökande, ska nu ta emot fler nyanlända.

– Mottagandet av nyanlända är i dag ojämnt fördelat mellan kommunerna. Glesbygdskommuner har tagit stort ansvar medan kommuner i tillväxtregioner tagit ett litet ansvar, och det har varit kontraproduktivt, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) i samband med en pressträff.

Det förklaras vara bakgrunden till dagens beslut om att fördela nyanlända jämnare mellan kommunerna. Beslutet är en del i en överenskommelse mellan regeringen och de fyra allianspartierna och kommer att innebära att alla kommuner enligt lag blir skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända.

– Arbetsmarknadssituationen i kommunen kommer att vara en viktig del i hur vi gör fördelningen ut i landet. De län som har en god arbetsmarknad kommer att få öka sitt mottagande, säger Ylva Johansson.  

Andra faktorer som kommer att påverkar fördelningen är befolkningsstorlek, hur många nyanlända och ensamkommande barn man tagit emot, samt hur många asylsökande som vistas i kommunen.

Bland kommuner med lägst mottagande mellan 2010-2014 återfinns bland annat Öckerö, Kungälv och Danderyd.

Lagen omfattar i första hand nyanlända som befinner sig i Migrationsverkets anläggningsboenden och kvotflyktingar.

Lagen föreslås träda i kraft 1 mars 2016.

Kommentera