skola
Rapport

Kommuner kritiseras: För dåliga på att locka lärare

Kommunerna behöver bli bättre på att locka till sig behöriga och erfarna lärare på skolor med stora behov. Det visar en ny rapport av Skolinspektionen.

Skolinspektionens granskning

Granskningen omfattar 20 kommuner: Burlöv, Flen, Gävle, Helsingborg, Huddinge, Karlstad, Kristianstad, Landskrona, Lidköping, Lund, Nacka, Partille, Ronneby, Salem, Sundbyberg, Sundsvall, Uddevalla, Vimmerby, Växjö, Österåker.

Läs mer om Skolinspektionens rapport här

Regeringen meddelade i söndags att det kommer att läggas ytterligare 1,5 miljarder kronor på skolan, som en del i höstbudgeten. Tanken är att pengarna i första hand ska gå till utsatta skolor.

Samtidigt slår Skolinspektionen nu fast, i en ny rapport, att landets kommuner inte gör tillräckligt för att locka behöriga lärare till skolor med svåra förutsättningar.

– Det behövs fler riktade insatser för att lärarbristen inte ska bli större i områden med mer utmaningar, säger Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo till DN.

Skolinspektionen har granskat arbetssättet hos 20 kommunala huvudmän och 40 grundskolor studerats. Man har undersökt hur huvudmän och rektorer jobbar för att få lärarresurser som ökar likvärdigheten i utbildningen för alla elever.

Rapporten visar att kommunerna behöver stärka sitt arbete med att attrahera behöriga och erfarna lärare till skolor med mindre gynnsamma socioekonomiska förutsättningar.

– En hel del kommuner har sagt att det är rektorernas ansvar, men vi menar att det blir en sårbar hållning. Det är svårt för rektorerna att göra allt på egen hand. Kommunerna kan behöva ge stöd att till exempel profilera skolan utåt. Det kan också vara så att frågor om likvärdighet inte diskuterats i en bredare bemärkelse i skolorna, säger Helén Ängmo.

– Det viktigaste rapporten lyfter fram är att hälften av kommunerna inte följer upp hur det ser ut med behöriga och erfarna lärare.

Sara Svanlund, andre vice ordförande för Lärarnas Riksförbund, är överraskad över att man inte följer upp lägessituationen med behöriga lärare.

– Jag är förvånad över att man inte har bättre verktyg för att följa upp det. Sen ser vi att den satsning regeringen gjorde i helgen på 1,5 miljarder också ska fördelas till utsatta områden, inte bara men utifrån behov. Och där ser vi att regeringen ser att det finns ett behov med resursförstärkning något som huvudmännen inte verkar göra, säger hon och tillägger:

Sara Svanlund.
Sara Svanlund.

– Det är tuffa förutsättningar att undervisa på en sådan skola och då behöver man se till arbetsmiljö men även till lönen för att locka till sig lärare med legitimation och erfarenhet till de här skolorna, säger hon.

Hur ska fler behöriga och erfarna lärare lockas till utsatta skolor?

– Dels handlar det om en rimlig arbetsbelastning men det handlar väldigt mycket om lön. Men man ska orka hålla ut även om man har en hög lön. Sedan handlar det om undervisningssituation, fler vuxna som avlastar, stöd- och kringpersonal, att man har en skolledning med erfarenhet, men även elevhälsa är viktigt, säger Sara Svanlund.

Vad tror du om att locka med förstelärartjänster?   

– Jo, men då ska man ha möjlighet till bra förutsättningen där också.

Skolinspektionens rapport tar även upp exempel på insatser som kommuner gjort för att förstärka skolor med personella pedagogiska resurser. Ett sådant är att fördela förstelärartjänster utifrån skolors behov. Cirka hälften av kommunerna gör det redan, och fler planerar att börja göra det.

Ett annat exempel är att några kommuner etablerat centralt placerade team med lärare med särskilda kompetenser och dokumenterad skicklighet som används för att förstärka skolor med stora behov.

Kommentera