Annons
Alexander Skytte och Jiang Millington uppmanar kommunerna att ta sitt ansvar för skola och elever med särskilda behov.

”Kommuner – ta ert ansvar för både lärare och elever med behov”

Publicerad 4 april 2019

Relaterat

Debatt. ”Lärare och föräldrar har samma mål att få varje barn genom skolan med goda skolresultat. Men kommunerna måste ge realistiska förutsättningar för skolan och lärarkåren att arbeta”, skriver Jiang millington och Alexander Skytte i en gemensam debattartikel.

Nu reser sig landets lärare i protest mot neddragningar i skolan. Lärarmarscher i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Jönköping planeras och fler är på gång.

Trots högkonjunktur väljer kommun efter kommun att lägga två helt motstridiga krav på lärarna: sparkrav och krav på ökad undervisningstid och bättre kvalitet i undervisningen.

Tillsammans med lärarna står föräldrar till barn med särskilda behov, som dagligen bevittnar hur lärarna vänder ut och in på sig själva för att ge alla barn det de behöver.

Samtidigt som skolorna möts av besparingar läggs det ut rökridåer. Något samtliga politiker är eniga om är att skolan är viktig att satsa på. Därför går det inte att säga att man ska spara på skolan, det vore ett politiskt självmord.  

Men satsa på skolan kostar pengar, och det är man inte villig att betala för. Därför hävdas istället att kompensation för inflation och centrala löneavtal är detsamma som satsningar, när det istället alltså handlar om årliga budgetuppräkningar, något som görs i alla kommunala verksamheter.

Mer kronor och ören än förra året innebär inte med automatik en satsning, men för den oinsatte låter allt så bra. Oavsett hur vackra ord som används i mål och budgetdokument går siffror inte att mörka. När kostnadsökningarna inte täcks i budgeten kommer nedskärningarna. Och när nedskärningarna börjar att kännas, då söndras den fasad som dolt effektiviseringskraven.

Barnen behöver lärare som har en rimlig chans att göra ett bra jobb.

Dessa effektiviseringskrav drabbar alla elever, men allra hårdast slår det mot de som inte har marginal och förmåga att stå ut med större klasser, mindre uppmärksamhet från de vuxna och som behöver mer stöd och stöttning för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. De barn som vill men inte kan sitta still och vänta på sin tur, eller som behöver en extra motor för att avsluta en uppgift eller som inte kan släppa bråket på rasten och försöker göra upp med sin antagonist i klassrummet, de barnen kommer att “förstöra för hela klassen” och de vet att det är det de gör. Många av dem tar själva konsekvenserna genom att till slut vägra gå till skolan alls.

Barnen behöver lärare som har en rimlig chans att göra ett bra jobb. Det är inte barn med ADHD:s fel att de brister i sin exekutiva förmåga och därför inte kan vänta en hel lektion på att få hjälp. Det är inte lärares fel att de inte hinner anpassa efter alla elevers behov och se och ge varje elev uppmärksamhet under lektionen. Både eleven och läraren går hem efter skolan med en klump av ångest i magen över att inte ha kunnat, inte ha räckt till, att inte ha levt upp till vad som förväntas.

När lärarna nu går ut i protester mot huvudmän som sviker lärarkåren och kämpar för en sund arbetsmiljö står vid deras sida de föräldrar till barn som behöver deras professionalism allra mest och som är mest sårbara.

Utan lärares stora engagemang är barnen som faller utanför den allt snävare normalnormen utelämnade. Lärare och föräldrar har samma mål att få varje barn genom skolan med goda skolresultat och väl rustade inför vuxenlivet.

Därför kräver vi tillsammans:

  • Att Sveriges huvudmän tar skoluppdraget på allvar och ger realistiska förutsättningar för skolan och lärarkåren att arbeta.
  • Att de kommunala huvudmännen har tydliga planer för hur de ska möta den enorma lärarbristen.
  • Att huvudmännen följer Skollagen och tar ansvar för de elever som inte når gymnasiebehörighet.

Jiang Millington, förälder, intiativtagare till föräldranätverket Barn i Behov

Alexander Skytte, lärare, initiativtagare till Lärarmarschen

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kommunen erbjöd politiker coronaskydd – men lärare nekades

Corona

"Jag blir både förbannad och fundersam", säger LR:s Niclas Wahlgren.

Annons

Bildlärarens brev till Skolverket: "Efter oron kommer ilskan"

Öppet brev

"Dessa förändringar innebär en katastrof för bildlärarkåren", skriver bildläraren Ann-Sofi Viklund.

Kommentera
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Annons
Annons

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons