mobbning
Granskning

”Kommuner väljer försäkring före arbete mot mobbning”

Rekordmånga skolelever anmäler att de blir utsatta för kränkningar, enligt en granskning av SVT. Det har gjort att allt fler kommuner skaffat försäkring för att skydda sig mot anspråk på skadestånd i mobbningsmål.

Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet inrättades 2006 av regeringen som en del av Skolinspektionen. Uppdraget innefattar tillsyn på skolor samt utredning och beslut om anmälningar gällande kränkningar.

SVT lanserade nyligen realityserien ”Morgans mission” där skådespelare Morgan Alling tillsammans med mobbningsforskare sprider kunskaper och erfarenheter i skolklasser. I samma veva har SVT granskat mobbningen i den svenska skolan, och studien visar bland annat att det 2014 gjordes 1315 anmälningar till Skolinspektionens Barn- och elevombud, från elever som upplevde sig fysiskt eller psykiskt kränkta. Jämfört med år 2006 har antalet anmälningar ökat med hela 340 procent. 

– I bland rör det sig om knuffar och slag, i andra fall om hot, förnedrande ord, utfrysning eller ryktesspridning på nätet, säger Thomas Nyström, kanslichef på Barn- och elevombudet, till SVT.

Han tror att ökningen av anmälningar beror på att fler blivit medvetna om sina rättigheter, snarare än att antalet kränkningar ökat.

Statistiken visar även att antalet skolor som får kritik från Skolinspektionen för att de inte gjort tillräckligt för att stoppa kränkningarna, har ökat från 36 kritikbeslut år 2006 till 569 år 2014.

Enligt SVT har kommunerna börjat skaffa sig försäkring mot eventuella skadeståndsanspråk som kan komma i samband med till exempel mobbningsmål.

– Det handlar ju om att kommuner i större utsträckning har börjat teckna försäkringar för att täcka dels då det här skadeståndsbeloppet och också sina rättegångskostnader. Jag tycker naturligtvis att det är ytterst olyckligt och jag har svårt att förstå hur man kan välja att lägga pengarna på att betala en försäkringspremie istället för att lägga pengarna på det förebyggande arbetet, säger Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman till SVT.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) anser enligt SVT att det är orimligt att kommuner och skolor tecknar försäkringar för skadestånd till mobbade elever.

– Det kan inte vara så att man försäkrar sig bort från det ansvar man har om en elev har blivit utsatt. Jag kommer diskutera med de kommuner som har tecknat de här försäkringarna och se om det verkligen är den här modellen man i längden tror på. Den här typen av uppmärksamhet och diskussioner ger effekt, säger han till SVT.

Kommentera