pengar_klassrum

Kommunpolitikern: Behöver mer pengar för lärarlöner

Det är nya tider och kommunerna måste helt enkelt förstå att lärarlöner är en större post i budgeten än tidigare.
– Jag kan inte se någon annan lösning, säger kommunpolitikern Maria Bronelius (C).

Många lärare väljer att flytta till en annan kommun för att på så sätt höja sin lön. När alltfler lärare kommer upp i de högre lönenivåer som blivit standard i och med lärarlönelyft och lärarbrist så hänger kommunernas budget inte alltid med.

I Laholm varnar nu barn- och ungdomsnämnden för att elevpengen riskerar att urholkas om inte beslutsfattarna i kommunen avsätter en större del av kommunens budget för lärarnas löner.

– I Laholms kommun höjer vi elevpengen efter vad de fackliga förhandlingarna har gett, den avtalade lönehöjningen. Men den verkliga löneglidningen är betydligt större eftersom det har blivit en sån väldig rörlighet bland lärare. En lärare som flyttar till en annan kommun får alltid en högre lön, det är sån konkurrens, säger nämndens ordförande Maria Bronelius (C) till Skolvärlden.

Hon menar att situationen är allvarlig redan nu, men pekar framför allt på att en förändring behöver göras för att systemet inte ska kollapsa längre fram.

– Vi är på väg dit, vi ser en stor risk att elevpengen urholkas både i grundskolan och på förskolan.

Kan du se någon annan lösning på problemet, eller är en omfördelning av kommunens budget helt avgörande?

– Jag tror att man måste göra det. Jag kan inte se någon annan lösning. Större klasser och större barngrupper är inte något alternativ. Så det krävs att vi får resten av kommunens beslutande politiker att förstå att pengarna inte räcker. Vi behöver tilldelas resurser för den faktiska löneökningen, den faktiska kostnaden. Annars kommer rektorerna inte att kunna anställa så många lärare som behövs.

Borde staten ta ett större ekonomiskt ansvar?

– Jättesvår fråga. Jag vet ju inte precis hur de tänkte när de införde lärarlönelyftet. Jag missunnar inte lärarna högre lön, jag tycker att de är väl värda det, för det arbete de utför och den utbildning de har. Jag tror inte man har insett vad det innebär än bara, på politikernivå, när man ska fördela pengarna.

Kommentera