skolinspektionen_0

Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen.

Arbetsmiljö

Konflikten mellan lärare och föräldrar: Vi ser brister

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa.
Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.
– Vi ser brister i tillgänglighet och det måste bli tydligare, säger Helén Ängmo på Skolinspektionen.  

Just nu uppmärksammas frågan om de svåra brister i dialogen som ibland uppstår mellan lärare och föräldrar i skolan. Det började med att Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén tillsammans med läraren Simon Sandström skrev debattartikeln ”Skolan maktlös då föräldrar skapar drev mot lärare” i Svenska dagbladet den 1 februari.

Inlägget handlade om att föräldrar allt oftare bildar grupper som utvecklas till drev mot rektorer och lärare, och anmälningar används för att pressa personal att säga upp sig. Utvecklingen slår mot lärarnas hälsa och mot undervisningen.

Jiang Millington, förälder till barn med NPF och en av skaparna av föräldranätverket ”Barn i behov”, skrev ett svar på debattartikeln. Hon tycker att man tillsammans, föräldrar och lärare, behöver gå ihop i stället för att förstöra för varandra.

– Nu måste lärare och föräldrar sluta att kasta grus på varandra och överbrygga den schism som skapar ett ohållbart arbetsmiljöproblem för lärare och kraschar barns liv, skriver hon.

I debattartikeln i SvD lyfter man att det är viktigt att skolans huvudmän utvecklar ramar för situationer då dialogen låst sig mellan föräldrar och lärare. Skolinspektionen valde kort därefter att gå ut med en skriftlig kommentar och påminde om den klagomålshantering som ska finnas lokalt hos varje huvudman.

– Det är viktig är att ha en bra lokal klagomålshantering eftersom vi kan se att vi får mycket anmälningar hit utan att det först har varit på huvudmannens nivå. I de fallen kan det vara onödigt lång väg för att kunna hjälpa eleven och ge respons – jämfört med om huvudmannen själv har ett system för klagomål, säger Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen, till Skolvärlden.

Skolinspektionen anser att klagomålshantering inte har fungerat väl på lokal nivå runt om i landet. Myndigheten har nyligen gett ut en rapport om huvudmännens klagomålshantering. Här kunde Skolinspektionen se att flera granskade huvudmän inte tillräckligt synliggjort och informerat om hur föräldrar och elever ska gå till väga om de vill framföra synpunkter eller klagomål på skolan.

– Informationen har varit för skymd och många har inte tydliggjort ordentligt att man kan vända sig även till huvudmannens nivå. Där ser vi brister i tillgänglighet och det måste bli tydligare.

Så ni efterlyser en uppryckning från huvudmännen?

– Ja, delen med att skapa ramar (för situationer då dialogen låst sig mellan föräldrar och lärare) tycker jag att man som huvudman måste synliggöra arbetet bättre. Det kan underlätta på flera plan. Både för eleven, för läraren och för Skolinspektionen i den meningen att vi har mycket skriftlig kommunikation och det tar tid från skolans arbete när vi begär yttranden och så vidare, säger Helén Ängmo.

Under 2017 hanterade Skolinspektionen cirka 6 000 anmälningar som på olika sätt rörde enskilda elevers situation.

– Ärendena ökar varje år hos oss och det är många som vänder sig hit. Vi har ökat kännedomen om oss själva men det är också viktigt att öka kännedomen om det lokala arbetet för att kunna vända sig dit, säger hon och tillägger: 

– Det som inte blir bra är när Skolinspektionen ser att man måste remittera tillbaka en hel del ärenden till skolan för att de inte har kännedom om att någon förälder är missnöjd. 

Kommentera