dator_mote_hemma

Foto: Shutterstock

Kongress

Kongressen blir digital – delar skjuts upp

Lärarnas Riksförbunds kongress i maj kommer att ske digitalt. 
Samtidigt flyttas många av förbundsstyrelsens förslag fram till en del två av kongressen senare i höst.

I maj kommer Lärarnas Riksförbund att hålla sin kongress. Men med anledning av den rådande coronapandemin kommer det fackliga mötet att arrangeras digitalt med alla deltagare på distans och koncentreras till två dagar, 15–16 maj.  

Det nya upplägget kommer att innebära en del ändringar i själva mötesupplägget och att merparten av förbundsstyrelsens förslag kommer att flyttas fram, ajourneras, till en del två av kongressen senare i höst.

– Vi insåg i mars att vi inte kommer kunna genomföra kongressen på det sätt som det var tänkt från början. Vi kommer därför att genomföra kongressen på ett alternativt sätt i två delar och det kommer att bli digitalt på distans i maj och sen förhoppningsvis fysiskt senare i höst, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Lärarnas Riksförbund har sedan tidigare inhandlat ett digitalt mötessystem, Easymeet, som man kommer att använda både på ”majkongressen” och på ”höstkongressen”.

Punkterna som kommer att behandlas i maj är mötesfrågor av det vanligare slaget – det vill säga frågor om verksamhetsredovisningar, räkenskaper, årsredovisningar, revisionsberättelser, förbundsstyrelsens ansvarsfrihet – samt de sedan tidigare inplanerade ekonomipropositionen och propositionen om utbildningspolitik med tillhörande motioner.

– Vi genomför ekonomi- och utbildningspolitikpropositionen i maj därför att vi tror att det kommer att fungera bra även digitalt. Det är propositioner som vi tror är lättare att dela upp och det tror vi lämpar sig bättre nu.

Sedan har facket som plan att försöka ha resterande del av kongressen ”live” till hösten med resterande propositioner (läs mer om varje proposition här).

– De resterande fem propositionerna tror vi är bättre att behandla när man kan träffas ”irl”, säger Åsa Fahlén.

I år hade Lärarnas Riksförbund dessutom tänkt att anordna så kallade demokratitorg på kongressen, men den idén slopas för majkongressen, i och med att det inte går att genomföra digitalt. Däremot kvarstår upplägget för höstkongressen.

– En utmaning blir att försöka hitta ett sätt att genomföra den helt digitala delen av kongress på så att alla ändå känner att man kan få komma till tals och debattera frågorna. Vi håller just nu på att fila på hur vi ska kunna genomföra majkongressen på bästa sätt.  

Är det fastställt ännu när höstkongressen kommer att organiseras?

– Nej, det är inga datum spikade ännu. Men det kan bli redan i början av september förhoppningsvis. Det finns tyvärr dock en risk att coronasituationen kvarstår även efter sommaren, men det kan vi inte veta än. Så vi planerar för att genomföra en vanlig kongress i höst med demokratitorg, säger Åsa Fahlén.

Kommentera