kongress_wahlgren

Niclas Wahlgren är kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Karlshamn.

Fackligt

”Kongressen påverkar medlemmarna i högsta grad”

Bättre stöd till medlemmar på friskolor, fortbildning och medlemsavgiften. Det är några av frågorna på bordet när LR gör sig redo för sin första digitala kongress.

LR:s kongress:

Lärarnas Riksförbund håller en ordinarie kongress vart fjärde år. Den senaste kongressen hölls i maj 2016. Nästa kongress går av stapeln 15–16 maj 2020 samt i september. Kongressen är Lärarnas Riksförbunds högsta beslutande organ. Vart fjärde år samlas 145 valda kongressdelegater:

  • Förbundsordföranden, 1:e vice förbundsordföranden och 2:e vice förbundsordföranden
  • 131 ledamöter valda av distrikten, enligt en valordning som fastställs av förbundsstyrelsen
  • Elva ledamöter valda av studerandeföreningen enligt fastställd valordning
  • Kongressen leds av ett mötespresidium som väljs på plats.

Vid kongressen förrättas ett antal förtroendeval, bland annat valet av förbunds­styrelse: förbundsordförande, 1:e och 2:e vice förbundsordförande samt tolv ledamöter. Mandatperioden är fyra år. Vid kongressen granskar kongressdelegaterna förbundets förvaltning och beslutar om förbundsstyrelsen ska få ansvarsfrihet.

Under kongressen debatteras och beslutas det kring frågor som är viktiga för förbundet. Inför kongressen finns en lång rad förberedda förslag:

  • Propositioner: förslag från förbundsstyrelsen
  • Motioner: förslag från enskilda medlemmar, distrikt, kommunföreningar, särskilda föreningar, lokalavdelningar, intresse- eller studerandeföreningar

Under kongressen arbetar kongressdelegaterna i olika utskott, uppdelade efter olika ämnesområden, till exempel:

  • Lön- och villkorsfrågor
  • Arbetstid och arbetsmiljö
  • Utbildningspolitik, vision och framtidsfrågor
  • Ekonomi, stadgar och andra förbundsfrågor

Källa: lr.se

Den 15–16 maj håller Lärarnas Riksförbund kongress. Vissa frågor som skulle avgöras nu har fått skjutas fram på grund av pandemin och dess konsekvenser, däribland frågan om att utreda en ny organisering av lärarkåren tillsammans med Lärarförbundet.

Det blir därför endast frågor som rör förbundets ekonomi och utbildningspolitik som avhandlas på den första LR-kongress någonsin som hålls på distans. Skolvärlden har tidigare skrivit om valberedningens förslag till ny styrelse som också ska röstas igenom.

Niclas Wahlgren är kommunombud i Karlshamn och en av de som loggar in till kongressen på fredag. Han ser fram emot att få delta i att fatta beslut i några viktiga frågor för förbundet och medlemmarna.

– Kongressen påverkar medlemmarna i allra högsta grad. Det är ju bland annat deras egna frågor som tas upp på kongressen, säger han.

Som nödvändig förberedelse har Niclas Wahlgren läst förbundsstyrelsens propositioner och samtliga motioner från medlemmarna. En grannlaga uppgift, men en som Niclas Wahlgren ser stort värde med.

– Man får ta det i portioner, det är 130–140 motioner någonting. Men det är spännande. Ibland ser man nya sätt att resonera i motionerna, saker som man inte tänkt på själv. Alla som motionerar måste ju skriva ett förarbete till motionen för att förklara sin ställning, och då får man nya perspektiv, säger han.

Det lärarna i friskolesektorn framför allt vill ha är bättre tillgång till fackligt stöd.

Många av medlemmarnas motioner handlar om det fria skolvalet. Niclas Wahlgren är inte förvånad, då han menar att det är något som tydligt påverkar lärarnas vardag.

– Det är en ganska viktig fråga för många lärare. Man märker att kösystemen påverkar möjligheten att ha någon form av långsiktighet på skolan. Många huvudmän i kommunal sektor har problem eftersom de har det stora ansvaret för alla elever om någonting händer med en friskola. Det betyder att deras kostym är inte riktigt anpassad för när elevströmningen ändras för mycket. Elevantalet fluktuerar ju väldigt på grund av strömningen av elever, och det är någonting som påverkar våra medlemmar väldigt mycket.

Och vad är det medlemmarna vill?

– Det som medlemmarna motionerar är i mångt och mycket det som Björn Åstrands utredning pekar på, men som i alla fall en av friskolevärlden har blivit ganska purkna på.

Vissa har beskrivit den som en attack på friskolorna.

– Det tror inte alls jag att det handlar om. Man är så ideologiskt fast i detta i dag, det finns ju inte nåt annat ställe i världen som har ett så liberalt skolsystem som Sverige. Jag kan konstatera att medlemmarna har motionerat rätt mycket om det.

Skiljer sig motionerna från LR:s medlemmar som jobbar på friskola på den punkten?

– Nej, inte på något tydligt sätt. Det lärarna i friskolesektorn framför allt vill ha är bättre tillgång till fackligt stöd. Vi har en organisation idag som inte riktigt fungerar för dem och det måste vi komma tillrätta med, säger Niclas Wahlgren.

Den fråga där jag ser tydligast skillnad.

Den fråga där motioner från olika medlemmar tydligast skiljer sig åt handlar om konfessionella huvudmän och hur Lärarnas Riksförbunds ska förhålla sig till dem.

Förbundets hållning i dagsläget att är hela skoldagen ska vara fri från konfessionella inslag. I januari föreslog regeringens särskilda utredare Lars Arrrhenius hur man skulle kunna införa ett totalt etableringsstopp för nya religiösa friskolor, men sade samtidigt att en sådan åtgärd riskerar att bryta mot lagar och konventioner.

Bland motionerna till kongressen finns både de som värnar konfessionella skolor och de som vill förbjuda dem.

– Det kanske inte är den största frågan vi ska diskutera, men det är nog den fråga där jag ser tydligast skillnad mellan olika medlemmars ståndpunkter, säger Niclas Wahlgren.

Det här är första gången ni genomför en digital kongress. Känner du dig trygg med att det här kommer att fungera?

– Hade du frågat mig för två månader sedan, innan jag hade suttit under 7–8 veckor med klasser dagligen digitalt, så hade jag svarat att nej, det här har vi inte teknologin och kunnandet att genomföra. Men idag säger jag att ja, det här kommer att funka.

Kommentera