alva_a

Alva Appelgren

| Foto: Jan Hanika
Tips

Konkret feedback fungerar bäst

En ny avhandling har undersökt effekterna av olika slags beröm och vad som påverkar elevers uthållighet.

Läs mer

Alva Appelgren disputerade på sin avhandling “Error, praise, action and trait: effects of feedback on cognitive performance and motivation” den 31 augusti 2015 vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Hela avhandlingen hittar du här.

Alva Appelgren har disputerat på en avhandling i kognitiv neurovetenskap där hon bland annat lät elever på mellanstadiet träna sitt arbetsminne i olika övningar. Det var 20 övningstillfällen om ungefär en timma och hon tittade på vad som gjorde att de orkade sig igenom den långa träningen. Eller inte.

– Ungefär hälften hoppade av och vi ville veta varför vissa avbröt och medan andra slutförde uppgiften, säger Alva Appelgren.

Inför testera fick eleverna svara på frågor som handlade om hur de såg på intelligens. Tidigare forskning har visat att det kan påverka motivationen.

– De elever som tänkte på intelligens som något man kan påverka genom träning och att man kan bli bättre på uppgifter om man övar slutförde fler testsessioner. Samma sak om de var motiverade innan och tyckte att testerna skulle bli kul och redan innan hade inställningen ”jag ska göra hela”.

De elever som hoppade av såg i högre utsträckning intelligens som en medfödd talang, som något man har eller inte.

– Uppgifterna är krävande. Oavsett vilken nivå man är på gör man många fel. Om man då inte tror på att man kan bli bättre om man tränar så är det lätt att ge upp när man stöter på motgångar. Man tänker att det inte är någon idé.

Den senaste PISA-mätningen visade att elever i länder med höga resultat var införstådda med att framgång hänger ihop med den egna insatsen. Medan många svenska elever svarade att det handlar om talang och andra saker som eleven själv inte kan påverka.  

Hur får man elever att förstå att övning och ihärdighet är det som fungerar?

– Jag tror att det är viktigt att lärare kan ge konkreta exempel på att man blir bättre när man övar på något. Att man visar på skillnader i resultat före och efter man jobbat med ett område till exempel. Det är viktigt att visa för eleven att ansträngning har effekt. Jag tror att om man som lärare kan förmedla vad man kallar ett ”växande tankesätt” då kan man påverka mycket.

Alva Appelgren har också undersökt vilken typ av beröm, eller feedback, som får människor att utvecklas. Enligt tidigare forskning utvecklas ett ”växande tankesätt” mer om man berömmer det någon gjort, inte individens egenskaper.

– Tidigare har man tittat mer långsiktigt på hur man utvecklas genom feedback. Nu gav vi beröm vid enskilda uppgifter för att se om det hade direkt effekt.

Personerna fick höra ”du är smart” och detta jämfördes med när de fick höra mer konkret feedback ”du valde rätt”.

– Personerna i studien blev mer osäkra när de fick höra ”du är smart”. Det gick sämre och de var mer stressade och mindre motiverade. Det är bättre med beröm som kopplar till prestationen och som knyter an till elevens utveckling framåt. Det vi kan konstatera är att man alltså kan påverka detta varje dag, genom vad man säger. Det påverkar inte bara i det långa perspektivet.

Som lärare ska man alltså berömma något som kan ändras, inte elevens egenskaper?

– Precis. Egenskaper uppfattas som något som bara är och då kan man få för sig att man inte behöver träna. Man måste påminna sig om varför något gick bra, jo för jag har övat som sjutton. Det kan man få fram genom olika typer av beröm. 

Kommentera