Stockholms skolpolitik

”Konkreta skolsatsningar saknas”

DEBATT Stockholms stads budget för 2015 är en svag förskole- och skolbudget. Konkreta satsningar saknas och på flera viktiga punkter dröjer beslut som är helt avgörande för Stockholms skolor, elever och lärare, skriver förra skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).

Att leda är konsten att kunna lära av dem som äger större insikt än en själv, men samtidigt ha modet och uthålligheten att stå upp för det man tror på. Som skolborgarråd i Stockholms stad måste man alltid ta strid för skolan och skolans villkor. Om man bara läser intervjun med Olle Burell i Skolvärlden kan man få uppfattningen att också det nytillträda borgarrådet är av denna uppfattning – och att maktskiftet därmed skulle vara odramatiskt. Verkligheten är dock en annan.

Stockholms stads budget för 2015 är en svag förskole- och skolbudget. Konkreta satsningar saknas och på flera viktiga punkter dröjer beslut som är helt avgörande för Stockholms skolor, elever och lärare. Stockholms skolor måste ha en politisk ledning som tar striden för skolan. Tyvärr har satsningarna på skolan i Stockholm uteblivit sedan valet trots att pengar vräkts ut på annat.

Olle Burells första budget som skolborgarråd innebär att skolans andel av stadens budget faktiskt minskar, i stark kontrast mot vad som förespeglades före valet. Detta trots att antalet barn nu ökar kraftigt i Stockholm. Lönesatsningar och åtgärder med att minska arbetsbelastningen lyser med sin frånvaro. För förskolan är budgetåtstramningen redan kännbar: Ett antal stadsdelsnämnder har redan varnat för betydligt sämre ekonomiska förutsättningar, som kan leda till större grupper och/eller mindre personal.

Frågorna om lärares lön och arbetsbelastning är avgörande. Det är bra att majoriteten anslutit sig till den löneökning som Alliansen beslutade om i juni 2014. Alarmerande är dock att inga ytterligare satsningar alls finns planerade framöver. Samtidigt som den nya majoriteten lägger 70 miljoner kronor på en ”låglönesatsning” så avsätts noll kronor för höjda lärarlöner för 2015. Därmed är risken stor att löneökningen för 2015 endast blir den som ”märket” anger.

Och vad gäller lärarnas arbetsmiljö, har den nya rödgröna majoriteten i Stockholms stad valt att överklaga Förvaltningsrättens vitesföreläggande om lärares arbetsbelastning från december 2014. Detta i konflikt med Lärarnas Riksförbund. Istället för att visa att man vill fortsätta arbetet med att minska arbetsbelastningen ifrågasätter Socialdemokraterna alltså hela grunden för vitesföreläggandet.

Att inte avsätta pengar till högre lärarlöner samtidigt som man tydligt markerar att man inte avser att ta Arbetsmiljöverkets kritik på allvar riskerar att försämra stadens rykte som arbetsgivare. Just nu är det en stor andel av alla lärarstudenter som vill arbeta i Stockholm, men om staden tappar i anseende kan detta förändras snabbt.

Skolborgarrådet Olle Burell (S) och den nya rödgröna majoriteten i Stockholms stad har allt intresse av att få majoritetsskiftet att framstå som odramatiskt. Tyvärr är det inte det. Och ingenstans märks det så tydligt som på Stockholms förskolor och skolor.

Lotta Edholm (FP)
Oppositionsborgarråd i Stockholm

Kommentera