kornhall_handbok

Per Kornhall har skrivit boken ”Lärare – en handbok” för att täppa till ett hål han upptäckte redan för 20 år sedan.

| Foto: Jonas Fond
Ny bok

Per Kornhall: ”Det finns triljoner sätt att undervisa”

Med sin nya bok ”Lärare ­– en handbok” vill skoldebattören och författaren både uppmuntra och utmana lärarkåren.

Per Kornhall har till slut skrivit boken som ska täppa till ett hål han upptäckte redan för 20 år sedan, och som gnagt i honom sedan dess. På den tiden var han student vid det som då hette Lärarseminariet vid Uppsala universitet. En eftermiddag i skolans bibliotek hittade han en tjock amerikansk bok, full med konkreta metoder och tips för lärare att använda i klassrummet.

– Jag tänkte ”varför får inte vi som studerar till lärare en sån här bok?”. Jag hade inget svar på det då, utan kände mig mest lite alienerad, och ställde tillbaka boken på hyllan. På något sätt är det det hålet jag vill fylla nu. Jag ville skriva boken jag själv saknade när jag inledde min lärarkarriär, säger han.

Relationen mellan lärare och elev är det viktigaste

Boken har den inte helt anspråkslösa titeln ”Lärare – en handbok”.  På dess sidor samsas bland annat resonerande texter om vad skolan och lärare egentligen är, en kort historisk neddykning i politiska och pedagogiska trender i Sverige de senaste decennierna samt konkreta tips för den undervisande läraren.

– Jag ser den just som en handbok. Den är förstås baserad på mina specifika kunskaper och erfarenheter, men förhoppningen är att det ska finnas någonting i boken för alla lärare och lärarstudenter, säger han.

Boken utlovar svar på frågorna ”Vad är effektiv undervisning?” och ”Hur utövar jag ett gott ledarskap i klassrummet?”.

Så vad är effektiv undervisning?

– Jag försöker lyfta fram en pragmatisk syn på undervisning: det som fungerar, fungerar. Alltså, det som fungerar för dina elever i den del av det ämne som du undervisar i, det är bra undervisning. Vi hamnar lätt i ett motsatstänkande – antingen är en sak rätt, eller så är det någonting annat som är rätt. Vi har till exempel haft en debatt om katederundervisning eller inte katederundervisning, som att det fanns två sorters undervisning. Men varenda lärare vet att det finns triljoner sätt att undervisa.

Och gott ledarskap?

– Det handlar om att skapa normer i klassrummet, att relationen mellan lärare och elev är det viktigaste. Om de inte litar på dig, varför ska de lyssna på dig och göra det du säger? Det handlar om relationsskapande, säger Per Kornhall.

Han vill se en renässans för praktisk metodik både på lärarutbildningar och bland yrkesverksamma lärare.

Vi behöver praktisk metodik

– Lärarstudenter måste få grundläggande verktyg för undervisning. Metodik var ett fult ord att använda för 10 år sedan, men jag är glad att vi gör det nu. För det är vad vi behöver, praktisk metodik: hur går det till, hur leder man ett klassrum, var kan man ställa sig i ett klassrum, hur kan man prata, hur delar man in i grupper, vad kan man göra för typer av prov, vilka läxor kan man ge, vilka sammanhang och så vidare. Den typen av verktyg behöver lärare ha med sig från början, så att man sedan kan börja pröva sig fram.

De skolerfarenheter Per Kornhall hänvisar till är många och breda. Han har bland annat jobbat som gymnasielärare och lektor, undervisningsråd vid Skolverket och kommunal skolstrateg. Han har genom åren skrivit ett antal böcker om skolan, där inte minst ”Barnexperimentet” från 2013 fått stor uppmärksamhet för sina kritiska slutsatser om utvecklingen av den svenska skolan.

– Men trots att jag haft många roller och sett läraryrket från olika håll, så har jag hela tiden behållit min läraridentitet. Jag är fortfarande medlem i Lärarnas Riksförbund.

”Lärare – en handbok” är utgiven på förlaget Natur & Kultur, och kommer efter de två böckerna ”Förstelärare – en handbok” och ”Rektor – en handbok”.

Kommentera