Caroline Axelsson Hultsfred

Caroline Axelsson är LR:s huvudskyddsombud i Hultsfred

| Foto: Privat och Google
Lokalbrist

Korridorer används som arbetsrum för lärare och kurator

En skriande brist på utrymmen i skolor har förvandlat korridorer till grupprum. Lärare i Silverdalen saknar arbetsrum och brottas med att hitta lediga platser för sin planeringstid.
– Jag kan inte tänka mig att det finns lagstöd för att ha det på det här viset, säger Caroline Axelsson, LR:s huvudskyddsombud i Hultsfred.

Skolvärlden skrev nyligen om skolan i Leksand där lokalbristen tvingar lärare att bland annat ta elevsamtal ute i bilen.

Arbetsronder på skolor och förskolor i Hultsfreds kommun har påvisat en rad brister som listats och lämnats till barn- och utbildningsnämnden. Sammanlagt handlar det om nio fastigheter som bland annat saknar arbetsrum och grupprum.

På F–6-skolorna i Silverdalen och Vena används korridorerna som grupprum. Dessutom har varken specialpedagoger eller kurator egna arbetsrum.

I Silverdalen finns inget arbetsrum och personal hänvisas till klassrum eller personalrum. Det får till följd att lärarna har svårt att hitta platser när planeringstid är förlagd under lektionstid. Arbetsronden visade också att det saknas förrådsutrymme på Vena skola.

Caroline Axelsson menar att situationen är ohållbar och att varken lärare eller elever får nödvändig arbetsro.

– Att det saknas arbetsrum är väldigt allvarligt. På de här stadierna kan man inte gärna åka hem mellan lektioner för att planera. Det här måste åtgärdas snabbt. Att kuratorn inte har ett rum anser jag vara extra allvarligt. Hur tänker man då? Vem har större behov av ett rum än en kurator?

Hur kommer ni på LR agera?

– Jag ska ta reda på hur planen ser ut, och tänker att man kan göra en riskbedömning för att understryka allvaret. Att det här blir löst efter sommaren kommer jag kräva.

LÄS MER – LOKALBRIST TVINGAR LÄRARE ATT TA ELEVSAMTAL I BILEN

Louise Andersson är rektor för skolorna i Silverdalen och Vena. Hon säger till Skolvärlden att hon har en förhoppning om att lokalproblemen kommer åtgärdas.

– Ja självklart, vi behöver hitta en långsiktig lösning så att de blir bra för både förskola och skola.

Exakt när det skulle kunna ske är oklart enligt barn- och utbildningschef Martin Snickars.

– I dagsläget finns inga beslut på när det ska åtgärdas, utan de här punkterna kommer finnas med i kommande investeringar, säger han till Vimmerby Tidning.

Caroline Axelsson nämner att andra skolor köpt in moduler och att det skulle kunna vara ett fullgott tillfälligt alternativ.

– Det borde gå att få till ganska snabbt. Vi har en högstadieskola som sedan flera år har paviljonger med färdigställda klass- och grupprum. Men jag misstänker att det behövs pengar för att få till en bra lösning och vi kommer lyfta det här på ett möte med barn- och utbildningsnämnden.

Hon berättar också att kommunen har planer på att bygga om en äldre gymnastiksal vid Silverdalens skola till två klassrum och ett grupprum.

– Det kan ta flera år och ligger på planeringsstadiet. Men en entreprenör ska ha varit på plats.

Kommentera