helen_angmo

Helen Ängmo, överdirektör Skolverket.

Kompetensutveckling

Kort om tid för Skolverket

Det är bråda dagar på Skolverket fram till den 16 oktober då de nya nationella skolutvecklingsprogrammen ska presenteras.

Uppdraget

I juli fick Skolverket i uppdrag av regeringen att ta fram nya nationella skolutvecklingsprogram för att motverka sjunkande resultat i skolan.

Myndigheten ska bland annat se över kompetensutveckling för lärare och annan skolpersonal, undervisningsmetoder, effektivisering av administration och arbetsprocesser, särskilt stöd och IT som pedagogiskt verktyg.

De första insatserna i utvecklingsprogrammen ska inledas redan under 2015. Men Skolverkets överdirektör Helen Ängmo säger att det ännu är för tidigt att tala om detaljer eller omfattningen av de olika insatserna. Hon vill inte heller svara på när lärare och annan personal kommer att få ta del av arbetet.

– Det kommer att handla mer om 2016 och 2017 än om 2015. Vi ska ta fram en plan för hur pengarna ska fördelas. Avdelningen har satt igång, men det är kort om tid. Det är en väldigt snabb process nu, säger hon.

Regeringen har avsatt 19 miljoner till uppdraget under 2015, och det förväntas sedan kosta cirka 140 miljoner per år. Det är betydligt bredare än de pågående uppdrag som är inriktade på att exempelvis lyfta skolor med låga kunskapsresultat, eller förbättra förutsättningarna för nyanlända att klara skolan. Att det nya uppdraget spänner över många fält ser Helen Ängmo som positivt.

– Det är ett brett uppdrag, det är många områden som pekas ut, det är mycket pengar, och det är välkommet. Vi har lyft fram i våra utvärderingar att vi vill jobba med skolutveckling långsiktigt. När vi nu får upprätta en plan har vi möjlighet att styra hur kompetensutveckling ska göras.

Ett område där det är aktuellt med kompetensutveckling är inom IT. Där har Skolverket inte haft något regeringsuppdrag tidigare, men det kommer finnas med i de nationella utvecklingsprogrammen.

– Lärare behöver kompetensutveckling just av IT som verktyg. Dels att förstå IT som en lärresurs som ska stärka pedagogiken, men också kring källkritik och elevernas upplevelser av nätet.

Den 16 oktober ska Skolverket presentera de nya nationella skolutvecklingsprogrammen.

Kommentera