Annons
Forskaren Malin Ideland är kritisk till Skolverkets beslut att låta skolstatistik vara sekretessbelagd. Foto: Håkan Röjder/Malmö universitet

Kraftig forskarkritik: ”Gör skolstatistiken offentlig”

Publicerad 31 augusti 2020

Fakta

Forskarnas åtgärdsförslag för en mer likvärdig skola:

  • Gör skolstatistiken offentlig igen, men inte i syfte att marknadsföra skolor utan för att ge insyn en av den offentliga sektorns viktigaste verksamheter. 
  • Slopa skolvalet. System som bygger på konkurrens kommer alltid att skapa vinnare och förlorare.
  • Stoppa möjligheten till vinstuttag i friskolor så att marknaden kan regleras mot kvalitet snarare än mot effektivitet. 
  • Skapa ett policy-rådgivande nationellt centrum för utvärdering av skolreformer. 
  • Förtydliga skollagens moraliska, pedagogiska och demokratiska portaler – skolan är ingen marknad utan en bärande samhällsinstitution.

Källa: Svd

Relaterat

Den 1 september hemligstämplar Skolverket uppgifter om betyg, lärarbehörighet och vilka skolor som finns i Sverige.
Nu kritiserar 16 utbildningsforskare myndighetens beslut att låta skolstatistik vara sekretessbelagd.

Från och med den 1 september kommer inte längre skolstatistik som bland annat betyg, lärartäthet eller uppgifter över landets skolor att publiceras. Beslutet innebär att statistiken kommer att saknas både för kommunala och fristående skolor, något som Skolvärlden var först att rapportera om

Bakgrunden är ett beslut av Statistiska centralbyrån (SCB) och en lagakraftvunnen dom i Kammarrätten som innebär att uppgifter om friskolors elevsammansättning och betyg är affärshemligheter som inte ska lämnas ut.

– Det är en konsekvens av en ändrad sekretesspolicy hos SCB och inget som vi har drivit på. Vi hade inget alternativ, säger Skolverkets Eva Durhán, som är myndighetens talesperson i frågan, i en tidigare intervju med Skolvärlden

I en debattartikel i Svenska dagbladet skriver 16 forskare inom utbildningsområdet om Skolverkets beslut att låta svensk skolstatistik vara sekretessbelagd. Debattörerna menar att myndighetens beslut kommer att innebära en förlorad transparens gällande skolan och de är kritiska till att skolan ”allt mer styrs utifrån affärslogik”.

Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap vid Malmö universitet, är en av debattförfattarna som kritiserar Skolverkets beslut att låta svensk skolstatistik vara sekretessbelagd.

– Att Skolverket nu beslutar att sekretessen även nu gäller kommunala skolor med motiveringen att det ska vara likvärdiga förhållanden för huvudmännen, skapar en norm och visar tydligt på att skolan styrs enligt marknadslogik, säger hon till Skolvärlden.  

I och med domen och Skolverkets svar har situationen blivit absurd, anser Malin Ideland.

– Det är ingen nyhet att skolor blir försäljare, föräldrar blir kunder och elever handelsvaror i det här systemet. Men det här var droppen som fick bägaren att rinna över och vi hoppas att man inser det även från politiskt håll. 

Hur allvarligt är det här beslutet anser du?

– Det är allvarligt på väldigt många nivåer. För oss som forskare är det allvarligt att vi inte kan få tag på data och för lärare och journalister är det allvarligt att man inte kan få insyn i en verksamhet som finansieras av våra skattepengar. Detta leder till att skolan i längden blir en mer stängd verksamhet – och det är farligt om man inte får någon insyn. 

Innebär beslutet att viss forskning inte längre kommer kunna bedrivas? 

– Ja, jag är övertygad om att det kommer bli svårare att bedriva viss utbildningsforskning. Nu var vi 16 forskare som skrev debattartikeln tillsammans, men jag har kollegor som av olika anledningar inte vill skriva under den här typen av debattartiklar. Dels för att man inte vill stöta sig med de man ska få insyn i men också av rädsla att skada framtida samarbeten mellan utbildningsvetenskapliga fakulteter, Skolverket och friskolor, säger Malin Ideland.

Det är så känsligt alltså? 

– Ja, det är det. Det är en känslig punkt och det är tråkigt att det blir så. Vi måste kunna prata om frågan.

Förutom att göra skolstatistiken offentlig igen föreslår du och dina forskarkollegor att slopa skolvalet, samt att stoppa möjligheten till vinstuttag i friskolor. Varför då?

– Vi tyckte att det var viktigt att även påpeka dessa delar för att belysa systemproblematiken. Det finns väldigt tydlig forskning på att skolvalet har skapat ett segregerat system. Gällande vinstuttagen är det viktigt att påpeka att uttagen får konsekvenser för vad som händer i skolan – både kring hur vi ser på skolan som institution men också gällande villkoren för undervisning och lärande, säger hon och tillägger: 

– Det är viktigt att poängtera att beslutet att låta skolstatistik vara sekretessbelagd och frågan om skolval samt vinstuttag hänger samman genom marknadslogiken. Denna spiller över på hela systemet trots att friskolorna står för en mindre andel av de svenska skolorna.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Annons
Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Annons
Annons
Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Annons

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

BETYG OCH BEDÖMNING

Efter inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons