mobbning-810

För många elever är skolstarten en källa till rädsla.

Mobbning

Kränkningar vanligast på mellanstadiet

Många barn är pirriga inför skolstart. För en del handlar det inte om förväntan.
Fyra av tio barn på lågstadiet känner otrygghet någonstans på skolan.

Så berättar svenska elever om mobbning

60 000 barn i Sverige är mobbade.

Läs Friendsrapporten 2016 här.

Det är första gången Friends undersöker situationen för de yngsta barnen. En enkät med totalt 13 245 elever i årskurs F-3, visar bland annat att var fjärde elev är rädd för att bli lämnad på rasten.

Men rapporten visar också att 7,5 procent av eleverna i årskurs 3-9 har utsatts för mobbning under det senaste året. En femtedel av eleverna i samma ålder har kränkts av en annan elev.

Etnicitet och ursprung är vanliga orsaker till kränkning, 19 procent av eleverna i årskurs 3-6 som utsatts för kränkning anger att det handlat om vilket land de kommer ifrån.

11 procent av eleverna i årskurs 6-9 som vittnar om kränkningar, uppger etnicitet som orsak.

Mobbning och kränkningar är vanligare på mellan- än på högstadiet.

Kommentera