syv_leg_lrstud
Syv

Krav: Inför legitimation för studie- och yrkesvägledare

Inför legitimation för studie- och yrkesvägledare och sätt ett maxtak för antal elever per vägledare.
Det föreslår Lärarnas Riksförbunds studerandeförening och Sveriges elevråd SVEA för att höja yrkets status.
– Man måste värdesätta kompetensen mer, säger LR Studs ordförande Mimmi Rönnqvist.

I Sverige har lärare kunnat ansöka om lärarlegitimation sedan augusti 2011 och många lyfter införandet av legitimationen som ett framgångsrikt beslut som både har höjt statusen och kvaliteten inom läraryrket. Nu kommer förslaget om att även studie- och yrkesvägledare bör vara legitimerade.

Lärarnas Riksförbunds studerandeförenings ordförande Mimmi Rönnqvist och Jakob Amnér, förbundsordförande Sveriges elevråd SVEA, skriver i en debattartikel i Metro under onsdagen om att studie- och yrkesvägledare behöver få bättre förutsättningar att göra ett bra jobb – och föreslår införandet av legitimation.

I debattinlägget skriver representanterna från föreningarna att studie- och yrkesvägledningen i dag brister i många avseenden. Parterna menar att syvare ansvarar för alldeles för många elever, att vägledarna får träffa eleverna alldeles för sent, att deras kompetens inte erkänns, samt att vägledarna har dåliga arbetsvillkor. 

”Detta gör skolan till en oattraktiv arbetsplats och uppdraget i princip omöjligt att genomföra på en nivå så att elever kan göra ett informerat gymnasieval”, skriver man i debattinlägget.  

Tillsammans presenterar man tre förslag för skolornas studie- och yrkesvägledare som man vill införa. Man vill att:

* Det införs legitimation för studie- och yrkesvägledare. 

* Alla elever har lagstadgad rätt till minst ett besök hos studie- och yrkesvägledare per läsår från och med åk 4. 

* Ett maxtak för antal elever per studie- och yrkesvägledare införs. 

LR Studs ordförande Mimmi Rönnqvist menar att förslaget på legitimation främst handlar om att säkerställa att det är rätt kompetens som genomför arbetsuppgiften. 

– Det ska till exempel inte hamna på en lärare, som det i dag tenderar att göra tyvärr. Studie- och yrkesvägledares utbildning är fokuserad på att vägleda, samtala och ge rätt information och motivera. Det är en viktig uppgift som i dag förbises på många skolor. Vem som helst kan inte vara syv, därför behövs legitimationen. Man måste värdesätta kompetensen betydligt mer. 
 
Mimmi Rönnqvist anser att införandet av ett maxtak för antal elever per vägledare och en lagstadgad rätt till minst ett besök hos studie- och yrkesvägledare per läsår leder till bättre möjligheter för alla involverade. 
 
–  Syvare måste ha möjlighet att utföra sitt arbete på ett bra sätt och likaså måste elever känna att de inte ska behöva boka in en tid för att bli vägledda – utan eleverna ska snarare bli kallade till ett besök med en syv. Det här tror vi kommer leda till ökade möjligheter för alla barn och unga att få lika förutsättningar, säger Mimmi Rönnqvist och tillägger: 
 
– De här resurserna måste finnas i skolorna nu. Skolan måste få kosta annars kommer vi att förlora enormt mycket på det i framtiden.

Kommentera