artikel_ordningsregler
Ordningsregler

Krav: Tydligare ordningsregler i skolan

Antalet anmälningar om hot och våld inom skolan har ökat. Lärarnas Riksförbund i Stockholms distrikt vill se tydligare ordningsregler i skolan.

Skolvärlden har tidigare skrivit om hur det under de senaste åren har blivit fler anmälningar om kränkningar, hot och våld i både enskilda kommuner och till tillsynsmyndigheterna, enligt statistik från utbildningsförvaltningen. Bara inom grundskolan i Malmö strömmade det in 115 anmälningar i februari.

I dag uttryckte sig Lärarnas Riksförbund i Stockholms distrikt att de vill se tydligare ordningsregler i skolan. I ett yttrande till Utbildningsförvaltningen formulerar förbundet att det bör genomföras förbättringar gällande tryggheten och studieron på skolor i Stockholm. Förbundet menar att tydligare ordningsregler bland annat skulle kunna hejda utvecklingen av lärare som själva riskerar bli anmäld vid ett ingripande mot en elev.

– Lärare har ju möjlighet att omhänderta störande föremål, i form av mobiltelefoner som elever använder. Vi kan hamna i situationer där elever upplever att de blir kränkta, när läraren säger att de får lägga ner mobiltelefonen. Det kan sluta i att läraren själv blir anmäld för att ha kränkt eleven, säger Britt-Marie Selin, vice ordförande för Lärarnas Riksförbund i Stockholms distrikt, till Sveriges Radio.

Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund, håller med Britt-Marie Selin kring hennes tankar kring ordningsreglerna.

– Hon har helt rätt. Det viktigaste med ordningsreglerna är att vi har en vuxenvärld som gemensamt ställer upp på bakom dem. Det är ett av de största problemen vi har, säger Bo Jansson och fortsätter:

– Sen kommer den kritiska punkten, vi ska ha en skolledning som också står bakom lärarna och att elevernas föräldrar backar upp lärarna, säger han.

Bo Jansson menar att det finns tydliga problem i frågan om utvecklingen av att läraren själva riskerar bli anmälda vid ett ingripande.

– Vi har i flera fall där man direkt har stängt av läraren för undervisningen, men sen när man börjat utredningen har man märkt att läraren gjorde helt rätt. Då är man redan körd som lärare på den skolan och i värsta fall hela orten.

Skulle det inte någon förändring menar Bo Jansson att det skulle uppstå en situation som egentligen ingen elev vill ha – en sits där elever kommer vilja testa och tänja på gränserna.

– Då får vi en sådan här situation som Britt-Marie i Stockholm beskriver – en osäkerhet. Det gynnar inte någon, säger Bo Jansson och fortsätter:

– Det påverkar absolut undervisningen. Om vi inte har trygghet och studiero på skolorna så är det klart att det kommer drabba alla inblandade. Inte minst kommer det att drabba eleverna som mest behöver studiestöd och vägledning – de är de största förlorarna.

För lärarnas del går det åt en massa tid att upprätthålla lugn. Tid som skulle kunna användas till själva undervisningen menar Bo Jansson.

– Det blir ytterligare en börda i arbetsbelastningen och man riskerar att tappa lusten som lärare.

Kommentera