karriar_forstelarare
Karriär

Kravet: Fler karriärvägar för lärare

Mer användbara styrdokument och tydligare karriärvägar för lärare. Det är två av förslagen som expertrådet för skolutveckling för fram i en ny rapport.
– Du som lärare ska kunna ta del av forskning och beprövad erfarenhet under arbetsveckan utan att behöva ordna projekt för det, säger professor Elisabet Nihlfors, ordförande för expertrådet.

Rapporten

Hela rapporten kan du läsa här

I fjol tillsatte Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Friskolornas riksförbund ett expertråd för skolutveckling, bestående av 22 skolchefer, lärare, forskare och rektorer. Syftet var att samla erfarenheter och ge exempel på hur skolutveckling kan gå till i praktiken. Utgångspunkten har varit att ta fasta på det som fungerar och att sprida goda exempel vidare.

I rapporten beskrivs bland annat hur Mathias Andersson, förstelärare i matematik på Rekarnegymnasiet i Eskilstuna, arbetar med det omvända klassrummet, hur Svedala med sin SKA-strategi får skol- och förskoleverksamheterna att ha höga förväntningar på alla elever och hur Grästorps kommun stärkt samverkan mellan skola och socialtjänst.

– Exemplen vi ger har mycket dynamik i sig och ger en grund för att diskutera vad som behöver göras och var och när, säger Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik, dekan för fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet och ordförande för expertrådet.

Hon menar att vi i Sverige ofta letar efter generella lösningar, oavsett vilket problemet är, och tar beslutet att införa en timme mer matematik i mellanstadiet som exempel.

– Vi vill vända på det och säga att det är det enskilda förbättrings- eller förändringsområdet som ska åtgärdas. För det behövs olika saker. Det egentliga problemet som ska lösas behöver vara välanalyserat, det ska finnas en långsiktighet och ett helhetsperspektiv och hela kedjan med lärare, rektorer, förvaltningschefer och så vidare ska vara med, säger hon och fortsätter:

– Man ska inte behöva söka 65 bidrag från Skolverket för det. Tänk tvärtom, börja där de professionella finns och lyssna på vad de säger att de behöver, men hjälp dem också att analysera vad som är det verkliga problemet. Är det matteproblem kanske det i vissa sammanhang handlar om att bli bättre i svenska. Det finns olika sätt att nå målen.

I rapporten listas 30 konkreta rekommendationer inom sju olika områden: Lärarnas undervisning och arbetssätt, lärmiljön, läraryrket, ledarskap, en lärande organisation, kulturer och värderingar samt skolans infrastruktur för forskning och utveckling.

Expertrådet rekommenderar bland annat huvudmännen att göra mer aktiva och medvetna prioriteringar av sin resursfördelning utifrån förskolor, skolor och vuxenutbildningens faktiska behov och att staten och huvudmännen möjliggör fler kombinationstjänster så att lärare och skolledare kan forska i tjänsten.

Två andra förslag är:

* Att styrdokument för lärare och elever görs mer användbara. ”I dag ägnar lärare, elever och vårdnadshavare mycket tid åt att tolka och förstå styrdokumenten. Styrdokumenten behöver klarare förmedla förväntningar på elevernas visade kunskaper och demokratiska utveckling, med till exempel tydligare och färre kunskapskrav i grundskolan. I år 6 och 9 arbetar och bedöms elever idag mot över 100 kunskapskrav fördelat över 17 ämnen.”

  * Att lärares karriärutveckling har en tydlig struktur. ”Efter den grundläggande lärarexamen ska det finnas tydliga utvecklingsmöjligheter för olika professionella inriktningar (till exempel ämnesspecialist, speciallärare/specialpedagog, forskarutbildning/lektor, förstelärare, skolledare)”, skriver rapportförfattarna.

– När du har gått ut din lärarutbildning kan du bli legitimerad, men du är inte färdig. Den fortsätta utvecklingen handlar inte bara om att bli förstelärare eller lektor, det ska hela tiden finnas en naturlig karriärutveckling på den arbetsplats du kommer till. Det ska finnas en utveckling så att personer fortsätter i yrket, säger Elisabet Nihlfors.

Kommentera