Skolattentat

Kravet på säkerhet efter lärarmorden: Granska skolors skalskydd

bostrom_skola_skalskydd

”På min skola, Mellringeskolan en åk 7–9, har kollegor reagerat med ledsamhet, sorg och oro för sin egen säkerhet. Vi har också pratat om hur lätt det är att ta sig in på skolan”, säger LR Örebros ordförande Pär Boström.

| Foto: Jonas Bilberg och Shutterstock.

Mordet på de två lärarna i Malmö har skakat skol-Sverige. Efter dådet väcks återigen frågan om säkerheten för lärare och elever.
– Skolan är en av de mest oskyddade arbetsplatser som finns och skalskyddet måste ses över, säger Pär Boström, ordförande LR Örebro.

Den dödliga attacken på Malmö Latinskola har både väckt bestörtning och oro bland lärare. Pär Boström menar att huvudmän och rektorer nu måste sätta högsta prioritet på en översyn av skolors skalskydd.

– Titta på hur det ser ut vid entréerna, kolla belysningen, och om dörrar låses eller inte. Finns det utrymmen där obehöriga kan gömma sig? Går det att obemärkt ta sig in på skolan? Finns det personal som är ensam kvar sent på dagen? Det finns en rad saker som måste granskas nu. Gymnasieskolor har kommit längre. På många grundskolor däremot är skalskyddet dåligt.

Besökssäkerheten måste också förbättras. I många skolor är det bara att gå rakt in, det är ingen som har koll på vilka som passerar in, menar han.

– Det finns prång att gömma sig i och dåligt upplysta entréer. På vissa skolor finns en rad entréer och sidoingångar. Man tränar väldigt mycket på brandövningar i skolan men inte på vare sig in- eller utrymningar.

Allvarlig hotbild

Han nämner en uppmärksammad händelse i Örebro 2015 där skolan han arbetade på var utsatt för en allvarlig hotbild. Den ledde till en så kallad inrymning där Pär Boström var med och släppte ut en elev i taget som i sin tur möttes upp av en förälder.

– Vid flera tillfällen har jag tagit upp vikten av inrymningsövningar med rektorer och förvaltningschef. På förvaltningsnivå anser inte jag att man från ledningshåll tar den här frågan på det allvar man borde göra, att systematiskt se över skalskyddet och besökssäkerheten på varje skola. Båda delarna är oerhört centrala. Se över och revidera de planer som finns.

Fyra skolattacker inom loppet av bara 14 månader. Hur tänker du kring mer drastiska säkerhetsåtgärder, som exempelvis införande av metalldetektorer och vakter?

– Det är svårt att säga vad som är tillräckligt. Jag har inget svar egentligen, det skulle handla om väldigt långtgående åtgärder. Men man kan väl börja med de som inte är så kostsamma men ändå viktiga?

Vad var din reaktion på det som hände i Malmö?

– Bestörtning. Det är förfärligt att det återigen händer en så allvarlig händelse och i det här fallet med dödlig utgång. På min skola, Mellringeskolan en åk 7–9, har kollegor reagerat med ledsamhet, sorg och oro för sin egen säkerhet. Vi har också pratat om hur lätt det är att ta sig in på skolan.

”Inte i ryggraden”

I går satt Pär Boström och representanter från LR i central samverkan. Pär Boström tog, säger han, på nytt upp skalskyddsfrågan och besökssäkerhet.

– När man gör lokalförsörjningsplaneringar har man inte det per automatik i ryggraden att se över skalskyddet. Det kan inte nog betonas hur viktigt det är.

Fick du någon respons?

– Man tycker frågan är viktig men man inte löser inte själva problematiken riktigt anser jag. Jag vill höra ”ja självklart måste vi se över skalskyddsaspekter”. Det är bättre att förekomma än att förekommas.

Kommentera