Idrottslärare

Kravlistan: Så kan problemen för idrottslärare lösas

Rami Aro

Antalet idrottslärare som jobbar ensamma på sin skola har fördubblats sedan 2013. Här är idrottsläraren Rami Aros kravlista för att lösa problemen.

| Foto: Daniel Roos

Här är idrottsläraren Rami Aros kravlista för att lösa problemen:
Fler behöriga lärare.
Ökad ingångslön.
Färre elever i undervisningsgrupperna.

Rami Aro är ordförande i Svenska idrottslärarföreningen/LR:s intresseförening för idrottslärare, och kommenterar den senaste undersökningen om idrottslärarnas arbetsvillkor och arbetsmiljö:

Fler behöriga lärare

Rapporten: Det krävs mer av en idrottslärare än att rulla in en boll eller stå vid sidan om med en visselpipa i munnen. Frågan är om skolhuvudmännen insett detta när jobben som finns går till obehöriga. Här måste det till en rejäl skärpning. Samtidigt måste de som är yrkesverksamma i dag men saknar legitimation få möjlighet att vidare-utbilda sig.

Rami Aro: Det är en stor brist på idrottslärare, 25 procent saknar behörighet. På lågstadiet är det ännu värre, där är bara knappt hälften behöriga. Ingångslönen bör vara 40 000 kronor och en snittlön på 55 000 kronor. Det krävs fem års universitetsstudier för att bli idrottslärare. Eftersom karriärmöjligheterna är begränsade till biträdande rektor, rektor eller skolchef, är en snittlön på 55 000 kronor rimligt. Med en bra ingångslön skulle lärarbristen minska snabbt.

Arbetsmiljön

Rapporten: Det är orimligt att en idrottslärare undervisar i tolv klasser och behöver sätta fler än 200 betyg eller 300 omdömen. Detta måste huvudmän och skolledare ta hänsyn till vid tjänstefördelningar så att arbetet för en idrottslärare blir görbart.

Rami Aro: Ja, grupperna behöver bli mindre. Det kan variera lite beroende på elevernas ålder, men har man 150–200 hinner läraren med att se och möta varje elev. Och max fyra lektioner om dagen, även idrottsläraren behöver tid till för- och efterarbete av undervisningen.

Simundervisning

Rapporten: Alla elever måste få den simundervisning de har rätt till. Simkunnighet är en av förutsättningarna för att minska antalet drunkningar i Sverige, med andra ord en livsnödvändighet, men många av idrottslärarna uppger att målen för simning är svåra att uppfylla på grund av bristande tillgång till simhallar.

Rami Aro: Det är en stor stress att elever inte klarar godkänt i simning. Det är verkligen livsviktigt, men det saknas ofta badhus och att hitta lämpliga badsjöar är svårt och begränsas även av väder och vind. Att lära sig simma går inte i en handvändning, utan kräver många lektioner. Politikerna lyssnar inte på oss lärare, men när föräldrar går ihop och protesterar brukar de få gehör.

Kommentera