debatt_friends_slutreplik
Slutreplik

”Krävs en ´hela samhället-ansats´ för att stoppa mobbning”

Slutreplik Något vi alla borde kunna vara överens om är att det inte bara krävs en ”hela skolan-ansats” utan kanske även en ”hela samhället-ansats” för att stoppa mobbning, skriver Carolina Engström och Jacob Flärdh på Friends i en slutreplik.

I en replik i Skolvärlden ställer sig Christer Olsson frågande till om Friends har samarbeten med universitet, och varför resultaten av dessa samarbeten då inte finns redovisade. Våra samarbeten med fyra svenska universitet står tydligt listade på vår hemsida. Forskningsprojekten löper över flera år, men några av resultaten kommer att presenteras på World Anti-Bullying Forum som vi arrangerar tillsammans med några av våra universitetspartners 7-9 maj i Stockholm. 

För oss är det självklart att kontinuerligt vidareutveckla våra utbildningar och driva arbetet mot mobbning bland barn och unga framåt tillsammans med forskare. Det är därför vi gemensamt arrangerar en stor världskonferens i maj då vi samlar världens främsta forskare och praktiker inom mobbning och kränkningar. Då finns möjlighet för alla som vill utveckla sin kunskap om mobbning att ta del av över 160 talare och ett 20-tal workshops under tre dagar.

I arbetet med att kontinuerligt utveckla våra utbildningar så är samarbeten i enskilda forskningsprojekt centrala. Alla dessa samarbeten finns listade på vår hemsida under ”Pågående forskningsprojekt”:

  • Örebro universitet, Institutionen för psykologi, juridik och socialt arbete – ”Kränkningar mobbning och elevers lärande”.
  • Örebro universitet, Institutionen för psykologi, juridik och socialt arbete – ”En programteoretisk analys och utvärdering av Friends utbildningsprogram”. Första delen med en programteoretisk analys är färdig och finns publicerad här.
  • Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande – ”Elevers upplevelser av mobbning och kränkningar kopplade till sociala identitetskategorier”.
  • Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen – ”Aktion mot nätmobbning”
  • Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen – ”Kamratsamspel i förskoleklass och på högstadiet”.

Vi vill skapa så effektiva utbildningar som möjligt för att alla barn ska få sin rätt till en trygg skolgång uppfylld. Att vilja bli bättre på det man gör ser inte vi som någonting negativt och det betyder heller inte att vi dömer ut det arbete vi gjort före 2011 då Skolverkets rapport kom, vilket Christer Olsson undrar om vi gör.

Gällande den effekt vi ser hos skolor som arbetar med Friendsprogrammet så är en 24-procentig minskning av mobbning efter ett år ett genomsnittligt resultat. I vissa skolor minskar mobbningen med 50 procent, och i andra med mindre. Friendsprogrammet förespråkar inte en specifik metod eller en på förhand bestämd insats utan är ett utbildningsprogram där insatserna som genomförs utvecklas tillsammans med skolan, utifrån deras specifika utmaningar. Det är därför viktigt att poängtera att det inte går att jämföra med klassisk programutvärdering eftersom skolorna genomför arbetet på olika sätt och med olika ambitionsnivå.

Christer Olsson undrar varför siffran inte är 100 procent. Vi håller såklart med dig, målet är att inget barn ska behöva utsättas för mobbning. Men att arbeta förebyggande mot mobbning och främja allas lika värde är ett långsiktigt arbete som tar tid och att se en stor minskning redan efter ett år ser vi som ett positivt resultat.

Vi vill härmed också gärna bjuda in Christer Olsson till Friends international center against bullying i Solna för att berätta om Friends och hur vi arbetar. Något vi alla borde kunna vara överens om är att det inte bara krävs en ”hela skolan-ansats” utan kanske även en ”hela samhället-ansats” för att stoppa mobbning. Och ju fler vi är som är aktiva i frågan och arbetar tillsammans för en trygg och jämlik uppväxt för barn och unga desto bättre.

Carolina Engström, tf generalsekreterare Friends

Jacob Flärdh, chef forskning och utveckling Friends

Kommentera