elev_funderar_tavla_siffror_matte

Elever som funderar själva presterar bättre.

Forskning

Kreativ matte ger bättre resultat

Gymnasieelever som arbetar med kreativa förhållningssätt till matematiken lär sig bättre och kommer ihåg vad de lärt sig längre. Det visar ny, svensk forskning.

Kreativ matte ger bättre resultat

Tidigare studier har visat att läromedel i matematik ofta är skrivna så att de premierar automatiserad inlärning.

Studien visar att elever som får resonera själva kring lösningarna presterar bättre – både de som har lätt för matte, men också de som tycker att ämnet är svårt. 

Ett sätt jobba mer kreativt är att använda problem ur läroboken, men stänga igen den och låta eleverna diskutera.

Undersökningen skedde med 300 gymnasieelever. 

Kurslitteraturen i matematik premierar mekanisk inlärning. Uppgifterna presenteras på samma sätt, med ett exempel på hur man räknar ut liknande problem.

Mathias Nordqvist, gymnasielärare i matematik och naturvetenskap, bestämde sig för att undersöka hur inlärningen går till om undervisningen blir mer kreativ.

Mathias Nordqvist
Mathias Nordqvist

– Tanken var att på något sätt få en övergripande bild av hur det skulle vara om elever arbetar med uppgifter där de måste tänka till, säger han.

Resultatet blev en studie med totalt 300 gymnasieelever, där en grupp fått matteundervisning enligt skolböckerna, och en grupp fått samma räkneuppgifter som den första men utan färdiga lösningsförslag.

Eleverna har också fått lösa mattetalen medan deras hjärnor studerats med magnetröntgen.

Resultatet visar att både prestation och minne blir bättre när eleverna får resonera kring sina lösningar. Både för dem som redan är högpresterande och för dem som har svårare för matte.

– Det är bra att öva för att automatisera, men besvärligt med bara automatisering utan förståelse, säger Mathias Nordqvist.

Ibland ställer vi inte motfrågan

Dels är problemet skolböckerna.

– Vi saknar mellanlägena, att det skulle kunna vara utmanande i början också. Det förankrar kunskapen att man kan få tänka till litegrann, säger han.

Dels har han har också tankar kring undervisningen.

– Jag har en känsla, av att lärare är rätt duktiga på att svara på frågor. Och ibland ställer vi inte motfrågan, ”hur tänkte du?” eller ”hur skulle du göra?”.

Arbetsbelastningen är en annan bov i dramat.

– Jag har inget problem med att man använder uppgifter som finns i boken, det är arbetstidsbesparande. Men i vissa fall kan man låta eleverna jobba med uppgifterna men med stängd bok, och låt eleverna hitta vägar själva. Då blir det mer diskussion.

Kommentera