kreativt_lasande_for_lasforstaelse
Foto: Mårten Färlin
Läsförståelse

Kreativt läsande nyckeln till läsförståelse

Erik Blom, elevernas representant i Skolkommissionen, tror att kreativt läsande kan öka läsförståelsen.
– LasseMaja engagerade mig, för att innehållet bjöd in till diskussion, säger han.

Vad ska man göra åt eleverna med låg läsförståelse som är på väg upp i högskolan? Det är frågeställningen i samband med ett seminarium under Almedalsveckan.

– Det vi ser i undersökningarna är att skillnaderna blir större. Det är en större grupp som presterar allt sämre. Men vi har fortfarande starka läsare, säger Magnus Oskarsson, Nationell projektledare för PISA på Mittuniversitetet som menar att det pågått en debatt med fel fokus.

– Det har funnits en diskussion om att vi satsat för lite på de duktiga eleverna. Men när de som har det svårast börjar släpa efter så sjunker resultaten även för de bästa, det hänger ihop. Det viktiga är att höja de med lägst resultat, för då följer även de andra med.

Isabella Enbågen, sakkunnig hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic på utbildningsdepartementet, berättar vilka insatser regeringen gör i dag.

– Regeringens utbildningskontrakt är till för de som inte fullgjort gymnasiet och de som befinner sig utanför systemet. Vi pratar också om att studie- och yrkesvägledningen måste få en mer aktiv roll som innebär att prata med eleverna dagligen, för att så frön om framtida val, säger hon och fortsätter:

– Nu sätter vi också in tidiga insatser, som läsa-skriva-räkna-garantin och ett obligatoriskt bedömningsstöd från årskurs 1, så att man enklare kan upptäcka när det behövs mer stöd.

Erik Blom, elevernas representant i Skolkommissionen, håller med om att det är viktig med tidiga insatser i läsförståelse.

– Vi behöver mer fokus på läsning i tidiga år. Men det är också viktigt att lärare ges tid och möjlighet att bedriva bra undervisning och vara engagerade, säger han.

Erik Blom efterfrågar dessutom mer kreativ läsning.

– Jag läste mycket LasseMaja när jag var yngre. Böckerna engagerade mig väldigt mycket eftersom de var lättlästa – men också hade ett innehåll som bjöd in till diskussion med många olika infallsvinklar. Kreativ läsning tror jag är nyckeln till ökad läsförståelse, säger han.

Kommentera