5079099-upset-boy-against-a-wall

Skolkuratorerna hinner inte med det förebyggande arbetet inom elevhälsan.

Elevhälsa

Kris för landets skolkuratorer

Landets skolkuratorer är pressade.

Sju av tio har fått en ökad arbetsbelastning det senaste året, enligt en undersökning från Akademikerförbundet SSR.

Över 630 skolkuratorer har svarat på undersökningen, som är gjord av Novus på uppdrag av SSR under november månad i fjol.

Resultatet visar att skolkuratorerna har svårt att räcka till. Nära 60 procent av de tillfrågade skolkuratorerna har ansvar för över 500 elever eller mer, samtidigt som barnen med behov av stöd blivit fler och fler unga söker råd och vård på grund av psykisk ohälsa. 

– Elevunderlaget måste begränsas. Hur många elever en skolkurator kan ansvara för beror på bland annat de socioekonomiska förhållandena. Men runt 300 elever är ett riktmärke. Vår undersökning visar att det är långt dit och att det nu krävs en rejäl satsning på fler skolkuratorer, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR, i en kommentar.

77 procent av skolkuratorerna svarar att de inte hinner eller knappt hinner med sina arbetsuppgifter. Över 90 procent uppger att deras jobb helt eller delvis är akutstyrt. Det förebyggande arbetet hinns inte med i önskad utsträckning.

– Det här är alarmerande siffror. Det är uppenbart att utvecklingen går åt fel håll, säger Erkers.

60 procent av skolkuratorerna i SSR:s undersökning uppger att arbetsbelastningen ökat till följd av merarbete med ensamkommande flyktingbarn och barn i nyanlända familjer. Heike Erkers konstaterar att det behövs större resurser till elevhälsan.

– Barn och unga måste få det stöd de behöver. Allt annat är oförsvarligt. Skolkuratorerna spelar också en avgörande roll för att utsatta elever ska klara av skolarbetet och få fullständiga betyg, vilket är en förutsättning för att sedan få fotfäste i arbetslivet.

Kommentera